VAR DET SÅ HÄR 30-TALET BÖRJADE, ADAM CWEIMAN?

Adam Cweiman, GP:s politiske chefredaktör talar med Ivar Arpi om hur man kan se på de stora hoten idag. Är SD ett reellt fascistiskt hot till exempel, är den västerländska civilisationen predestinerad för fascism efter sin kolonialistiska era? Vad är vi själva blinda för, som vågar ifrågasätta schabloniseringen i det officiella narrativet? Missar man de verkliga hoten?

Lyssna på podden…

... är läst 641 gånger!

  12 kommentarer for “VAR DET SÅ HÄR 30-TALET BÖRJADE, ADAM CWEIMAN?

 1. Bertil Carlman skriver:

  På kultursidan i dagens SvD har Ivar Arpi en intressant artikel apropå Knut artikel ”DN idag sid 14-15”. Mycket intressant ”jag känner hur pilarna regnar från borgen”. Ur texten ”Efter de kritiska frågorna ville inte Närhälsans utbildare komma tillbaka.” På Vårdguiden 1177 uppmanas vårdgivare undvika orden kvinna och man i sin informationstext på sajten. ”På Försäkringskassan skriver man om ’gravida personer'”. etc.

 2. Bengt Svensson skriver:

  Jag läste igenom utskriften. Intressant även om samtal naturligt blir pratiga. Vad gäller vår tid säger de faktiskt inte ett ord om USA, elefanten i rummet. Masskjutningar, militärt megavåld, republikanernas inskränkning av rösträtten där de har makten etc.

 3. Knut Lindelöf skriver:

  Bengt S!
  Det intressanta med dessa unga herrars samtal är att de faktiskt verkar både historiskt och idémässigt pålästa, prövande och nyfikna. Men elefanterna i rummet undviker de – precis som Reformisterna förresten – EU:s och USA:s inflytande över svenska politiska förhållanden idag.

 4. Arne Nilsson skriver:

  Knut L!
  I början av 1970-talet kritiserade KFML(r) De Förenade FNL-grupperna (DFFG) för att DFFG inte var en socialistiskt organisation. Kritiken var korrekt i sak, men saknade relevans eftersom DFFG hade formerat sig som en anti-imperialistisk organisation med inriktning på att stödja Vietnanms/Indokinas folk i deras kamp för oberoende mot USA-imperialismen.

  På samma sätt är det med Reformisterna (R) idag. Din kritik att R ”undviker … EU:s och USA:s inflytande över svenska politiska förhållanden idag” är korrekt i sak, men saknar relevans. R är en partiförening inom det socialdemokratiska partiet (S) med den begränsad målsättningen att S skall återgå till en traditionell reformistisk ekonomisk politik. Om R skulle utvidga sin plattform till att omfatta ”EU:s och USA:s inflytande över svenska politiska förhållanden idag” skulle R få färre medlemmar och därmed minskat inflytande inom S. Dessutom. Om R utvidgar sin plattform skulle R kunna utpekas som ett parti inom partiet och dess medlemmar skulle kunna uteslutas.

  Eftersom historien inte går på räls är det inte skrivit stjärnorna hur framgångsrika R kommer att bli.

 5. Knut Lindelöf skriver:

  Arne N!
  Det är ändå svårt att undvika USA:s och EU:s inflytande över svenska politiska förhållanden idag om man vill hitta orsaker och åtgärder mot gängkriminalitet, skjutningar, smuggling, segregation, arbetslöshet, ekonomin, banksystemet… Inrikespolitik är idag också utrikespolitik. Har svårt att se parallellen med KFML(r) och DFFG.

 6. Frank Nilsson skriver:

  Arne Nilsson!
  Du tycks mena att det nuvarande socialdemokratiska gynnandet av “EU:s och USA:s inflytande över svenska politiska förhållanden idag” är en ”traditionell reformistisk ekonomisk politik”?

  Kanske är det så, men bara mer öppet än någonsin tidigare…

 7. Arne Nilsson skriver:

  Knut L!
  Uppenbarligen är det så att jag inte uttrycker mig tillräckligt klart och stringent. Jag tar det igen.

  Jag citerar mig själv:
  ”Din [Knut L:s] kritik att R ’undviker … EU:s och USA:s inflytande över svenska politiska förhållanden idag’ är korrekt i sak, men saknar relevans.” Av första delen av detta citat framgår det att jag anser att ”EU:s och USA:s inflytande över svenska politiska förhållanden idag” är av stor betydelse eftersom jag menar att Knut L:s påstående är ”korrekt i sak”.

  Du skriver vidare:
  ”Har svårt att se parallellen med KFML(r) och DFFG.”

  Poängen, ”parallellen”, mellan ”KFML(r) och DFFG” är:
  DFFG var en organisation med en begränsad politisk plattform; en enhetsfront.
  FiB/K är en organisation med en begränsad politisk plattform; en enhetsfront.
  Reformisterna är en organisation med en begränsad politisk plattform; en enhetsfront.

  KFML(r) menande att det inte det inte var meningsfullt med organisationer med en begränsad politisk plattform.

 8. Arne Nilsson skriver:

  Frank N!
  Din citatkonst har inget att göra med vad jag anser om dagens officiella socialdemokrati. Du blandar ihop ekonomisk politik med utrikespolitik.

 9. Knut Lindelöf skriver:

  Frank N!!
  Jag är en stor förespråkare för enhetsfronter ända sedan DFFG-tiden. Framför allt för att undvika ändlösa och meningslösa diskussioner om vilken socialism som är den rätta. Men idag är det många som för fram kloka krav i politiken, bl a Reformisterna, men också debattörer som Ivar Arpi och andra på högerkanten. Men dessa rundar ofta EU-frågan och USA/Nato-frågan, som jag ser som intimt sammanhängande med våra inrikespolitiska förhållanden idag; elefanterna i rummet, så att säga. Så var inte fallet med DFFG. KFML(r) och diverse trotskister ville använda Vietnamfrågan som ett bräckjärn för revolutionen i Sverige. För mig haltar alltså parallellen.

 10. Arne Nilsson skriver:

  KFML(r) kritiserade DFFG för att DFFG hade en begränsad politisk plattform. Du kritiserar Reformisterna för att Reformisterna har en begränsad politisk plattform. KFML(r) och du tar som utgångspunkt att föremålet för er kritik har en begränsad politisk plattform. I mina ögon är detta en slående likhet då det gäller att argumentera; kritiken avser att det saknas ställningstaganden i vissa frågor.

 11. Knut Lindelöf skriver:

  Arne N!
  Jo, jag tycker det är svårt att förstås, förklara och bilda opinion i Sverige mot förfallet utan att ta in Sveriges beroende av EU och USA/Nato, vilket som du säger innebär en utvidgad plattform. Men, det är inte fråga om att, som KFML(r) och trotskister gjorde på 70-talet, föra fram socialismen eller revolutionen som ett alternativ. Det är det nationella självbestämmandet som grund för demokratin jag anser måste bli förstått av många många fler människor innan opinionen kan få någon betydelse.

 12. Arne Nilsson skriver:

  Knut L!
  Av vad jag hittills har skrivit på denna tråd borde det framgå att vi är överens om att en del av förfallet i Sverige handlar om Sveriges förhållande till EU och NATO/USA.

  Däremot är vi inte överens om att Reformisterna bör ta upp att en del av förfallet i Sverige handlar om Sveriges förhållande till EU och NATO/USA. Skälen till detta har jag angivit tidigare denna tråd:
  • risk för uteslutning ur det socialdemokratiska partiet (S)
  • en strävan efter att samla så många som möjligt inom S för att S skall återgå till en traditionell reformistisk ekonomisk politik.

  Du använder uttrycket ”det nationella självbestämmandet”. För egen del tycker jag att det är mer stringent att tala om behovet av slå vakt om Sveriges oberoende, suveränitet och territoriella integritet. Förmodligen menar vi samma sak. Jag menar att termen nation i detta sammanhang döljer att det i Sverige idag finns en rad olika etniska grupper/folk/nationer. Men detta har vi diskuterat tidigare.

  Ytterligare ett stickspår. Trotskisterna menade aldrig att DFFG skulle bli en socialistisk organisation. De menade att det handlade om tendensfrihet, vilket var nog så illa.

  Avslutningsvis vill jag poängtera att vad som bestämmer den politiska plattformens eventuella begränsningar är vad man vill uppnå och vilka förutsättningar som gäller.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.