Provokations-marschen i söndags borde ha stoppats

Simon Lindberg, NMR-Führer

Nazister marscherade i Göteborg med polisskydd den 16:e september för att provocera fram riktigt många motdemonstranter den 30:e, när den riktiga demonstrationen mot ”kulturmarxisterna och folkförrädarna” på bokmässan ska äga rum.

Jag har vid flera tillfällen hävdat att när NMR agerar politiskt på gator och torg är risken ”betydande” för både överfall, slagsmål, förtal, hets mot folkgrupp och kanske trafikstörningar. Det finns flera exempel.

Yttrandefriheten har sina gränser som är preciserade i lagen, bland annat mot ”förtal, spioneri, brott mot rikets säkerhet och hets mot folkgrupp”. Dessa inskränkningar gäller även i demonstrationer på allmän plats förstås, och det är överträdelser mot dessa lagar som gör det nödvändigt för ordningsmakten (polisen) att ibland ingripa – men efter att brottet begåtts.

Men ordningsmakten ska också – enligt ordningslagen – se till att förhindra ordningsstörningar såsom slagsmål och trafikproblem.

Polismyndigheten har – enligt ordningslagen kap 2 §§ 22 och 25 – rätt att ”inställa eller upplösa en allmän sammankomst … om det vid en tidigare sammankomst av samma slag uppkommit svårare oordning vid själva sammankomsten…”. Alltså, polisen kan – om man så bedömer – ingripa och upplösa en demonstration.

Detta diskuteras nu här på bloggen, på facebook och säkert på andra ställen. Vänner har reagerat på vad jag skrivit och tyckt att jag överreagerat när jag förordat att t ex inte ge tillstånd till NMR under Almedalsveckan och ett polisingripande för att stoppa dem den 17 september i Göteborg. Av f d vänstermannen Evert Larsson på bloggen Klyvnadens tid får jag kritik för att jag ifrågasätter polisens bedömning. Larsson menar att min åsikt ”om den får allmän spridning kommer att mobilisera till motdemonstrationer”. Det här är för mig helt obegripligt, jag menar nämligen precis tvärt om, vilket jag återkommer till. Larsson försvarar däremot polisens silkesvantar mot nazisterna i söndags och menar att jag på allmänvänstermanér vill inskränka yttrandefriheten. Jag tror fler tänker som han.

Men kära vänner jag diskuterar ordningslagen, inte yttrandefriheten. NMR är nu inte vilken ”rörelse” som helst, de är ett uttalat nazistiskt gäng med ett skrämmande program, som går att studera. De uppträder i offentligheten, inte som medborgare i fredliga demonstrationståg, utan som marscherande paramilitära plutoner. De skrämmer sin omgivning, de argumenterar inte, vilket ökar spänningen och orsakar ibland ”betydande ordningsstörningar”. Det här borde även polisen kunna förstå.

Sverigedemokraterna däremot uppträder fredligt och helt inom demokratins ramar (oavsett vad dessa individer har i sitt förflutna). Det var helt fel att på sin tid möta dem med maskerade motdemonstrationer och störande aktiviteter. SD:s offentliga uppträdande är väsensskiljt från NMR. De skrämmer vanliga människor genom sin blotta uppenbarelse. Med sådana kan man inte diskutera. De har passerat gränsen, de täpper igen truten på folk. Men det är dock inte detta som är orsaken, endast något för polisen att beakta i sin ordningsbedömning.

När rasisterna/nazisterna börjar marschera finns anledning att kräva demokratisk ordning. Och den ordningen ska polisen och inte några motdemonstranter eller några ”fria medborgarinitiativ” stå för. Polisen har monopol på att använda våld, vilket kan bli nödvändigt.

Det händer inte varje dag att Annie Lööf och jag står på samma sida. Men hon har också uttalat att polisen borde ha stoppat nazistgänget den 16 september. På det svarar polischefen Erik Nord:

”Vi får helt enkelt anpassa vår taktik till de resurser som vi disponerar. Det dök plötsligt upp 50 personer och de var lite taggiga i sin attityd. Först och främst ska man då se om det har begåtts några brott. Då hade man nog försökt göra ett ingripande, säger han. […] De som tycker att polisen ska göra fler ingripanden i sådana situationer tycker jag inte har tänkt färdigt där. Det finns väldiga risker med att polisen tar sig den rätten.”

Det här kan faktiskt tolkas som att de inte vågat ingripa för de varit för dåligt bemannade och helt enkelt varit rädda för nazisterna. Om detta är det verkliga skälet ska man säga det och inte prata i nattmössan om lagar och bestämmelser. Det gäller alltså främst att se till att man har resurser på plats och att man vet vad man ska göra mot dessa råbusar, som inte backar i första taget.

NMR-ledaren Simon Lindbergs tuppkam har växt betydligt efter söndagens marsch. Han säger (enligt DN) i NMR:s egen podcast angående polisens beslutade restriktioner (om uniformering etc den 30 sep.) att:

”Vi visade i dag helt enkelt att det bara var tomma hot, precis som jag sagt innan. Det är ett patetiskt försök av Erik Nord att försöka skrämma bort folk från att delta i vår demonstration. Hade det varit en sanning i det hade de så klart försökt gripa folk i dag. I dag hade vi sköldar och fanor som de har sagt ingår i det här uniforma beteendet. Vi gick minst lika mycket i takt som vi brukar göra och kommer att göra den 30:e.”

Glöm alltså inte att när det gäller NMR är det deras handlingar – eller den betydande risken till våldshandlingar – och inte deras åsikter som polisen ska ta fasta på. Det är handlingar lagstiftningen ska riktas mot och inte åsikter.

Det värsta som nu kan hända är att polisen låter NMR marschera på våra gator i olika sammanhang (som bl a Evert Larsson förespråkar) med vad som kan uppfattas som poliseskort. Det kommer förr eller senare att provocera fram hämndlystna antinazistiska motdemonstranter och blodiga handgemäng, ja kanske till och med regelrätta gatukrig. Kaoset vet vi är NMR:s målsättning. Det är klassiskt. Medborgarna förlorar då förtroendet för ordningsmakten och demokratin förlorar sitt skalskydd.

När nazisterna sedan marscherar fritt på gatorna, blir människor så rädda att de kommer att gå med på vad som helst för att skapa lugn och ”ordning”. I det läget kommer kraven på organisationsförbud och därpå följande yttrandefrihetsinskränkningarna med hjälp av något luddigt åsiktskriterium som ett brev på posten. Vilket mycket väl kan leda till att den formella demokratin – som vi hittills känt den – avskaffas i demokratins eget namn.

Nazisternas provokationsmarsch den 30 september i Göteborg kan sluta hur som helst. Det är hög tid för ordningspolisen att tänka igenom situationen och skaffa sig beredskap för att vara i stånd att kunna stoppa nazistgängets provokationer. Det är nödvändigt för att försvara den allmänna demokratiska ordningen.

... är läst 648 gånger!

  19 kommentarer for “Provokations-marschen i söndags borde ha stoppats

 1. Anders Persson skriver:

  Vi får nu betala priset för allt luddigt tal om ”fascister” och ”fascism” när det gällt personer eller grupper som hyst rasistiska, chauvinistiska, kulturkonservativa och andra åsikter och inte sett till att lackmustestet för ”fascism”, nämligen våldet, dvs att grupper med dessa åsikter avser att bruka våld genom egna paramilitära organisationer.

 2. Hans O Sjöström skriver:

  Det är uppenbart att NMR vill provocera och att de också drar till sig motdemonstranter som gärna vill ha bråk. Av bilder på demonstrationståget framgår tydligt att det lilla tåget var uniformerat i svart och dessutom bar sköldar. Allt detta tydligen enligt anföraren för att trotsa och uppmjuka uniformsförbudet, något som omedelbart borde ha lett till ingripande från polisen. Som citatet av Simon Lindberg visar var avsikten med uniformeringen att visa att förbudet inte tas på allvar av ordningsmakten. De 30 september tänker de också uppträda i uniformer och marschera i takt. Då finns det all anledning att ingripa mot ett uppenbart lagbrott. Det är knappast polisens uppgift att tolka lagen – det är att se till att den följs.

 3. Knut Lindelöf skriver:

  En person kommenterar på facebook min artkiel på följande sätt:

  1. Man bör ägna sig åt politik istället för att ställa upp på marginaldårars försök att hamna i media.
  2. Nazisternas demo kan inte ”sluta hursomhelst”… Det blir bara liv, bråk och mediainslag om gatuvänstern kommer dit och utgör den andra pusselbiten i polariseringen.
  3. Har ni som funderar på att ”protestera” mot de här få fjantarna verkligen ingen samhällsfråga ni tycker är viktigare? På riktigt?

  En reflektion på detta från mig är att ”marginaldårar” i militär och hotfull formering kan åstadkomma i stort sett ”vad som helst”. Och de politiska striderna i dess kölvatten kan faktiskt ”sluta hursomhelst”. Detta torde vara svar på alla tre punkterna.

 4. Knut Lindelöf skriver:

  En annan säger så här:

  Ropen på förbud vittnar om vänsterns totala förfall. Den gör nu precis allt för att framställa sig som just det man säger sig bekämpa.

  När tom ”yttrandefrihetsfundamentalister” inom FiB/K ropar på förbud, har taket ramlat ner i golvet.

  Vad gäller ordningsaspekten är det ju så att om slagsmålsvänstern stannar hemma, så blir det inte heller något bråk. Tragiskt nog har även Proletären gått ut med uppmaningar till bråk den 30e. Man håller således fast vid den kontraproduktiva ”ingarasisterpåvåragator”-taktiken.

  Min kommentar: Oförmågan att läsa innantill är sannerligen betydande. Ingen från FiB/K har ropat på förbud vad jag vet. Att stoppa en allmän sammankomst för… ingår i polisens uppgifter.

  Håller med om att ropen ”ingarasisterpåvåragator” är kontraproduktivt.

 5. Hans Andersson skriver:

  Självklart ska polisen tolka varje situation utifrån lagstiftningen. Var i brottsbalken finns förbud att bära sköldar? Finns inte och är att betrakta som personskydd även om det kan användas på annat sätt.

  När det gäller uniformer går olika instanser åt olika håll i sina tolkningar. Stefan L har föreslagit ändrad och hårdare lagstiftning, ett bra förslag, men tar sin tid att genomföra inklusive få ett brett stöd för det så det passerar riksdagen.

  För att brott ska föreligga måste det först begås, blir förvånad och bekymrad över tongångarna om att agera i förväg, det är ju så diktaturer agerar.

 6. Knut Lindelöf skriver:

  Hans A!
  Jag citerade faktiskt ett redan existerande lagrum för att kunna stoppa en ”demonstration” i förväg om… Ordningslagen kap 2 §§ 22 och 25. Det är endast fråga om att tillämpa lagen. Tillämpningen kan förstås diskuteras.

 7. Lise Blomqvist skriver:

  Hans Andersson!
  Ang att bära sköldar.
  Vad som är en uniform, hur den är utformad etc finns inte beskrivet i lagtexten. Uniformen kan innehålla olika attribut, i det här fallet tycker jag att skölden är just ett sådant.

  Hovrätten i Västra Götaland avkunnade 1997 en dom som handlade om uniformsförbudet. Där står bl a ”Förbudet gäller även uniformsdel, armbindel eller annat därmed jämförligt i ögonen fallande kännetecken.”

  Resonemanget i övrigt är också intressant.

 8. Dennis Zackrisson skriver:

  Tack, Lise, för den i många stycken väl tänkta och formulerade domen för 20 år sedan. Vi amatörlagtolkare bör nog vara lite mer försiktiga än hrr Lindelöf och Sjöström i våra uttalanden om vad som var möjligt eller inte att göra för polisen. Det finns de som tycker att säkerhetsavståndet till en byggnad (t ex en synagoga) ska vara större än 250 meter för att inte en tilltänkt demonstration ska kunna stoppas. Yttrandefriheten är alltid värd att försvara och sedan får vi i efterhand bedöma om några olagligheter förevarit i sammanhanget.

  Motdemonstrationer är och har alltid varit ett otyg. Öppen debatt och öppet visir är grundregler för politiskt meningsutbyte.

 9. Hans Andersson skriver:

  Uniformsförbudet hävdes 2002 med hänvisning till att det ansågs inskränka yttrandefriheten. Det finns alltså inget uniformsbeslut i svensk lagstiftning längre.

  Stefan L och andra har förordat att återinföra förbudet men det tar sin tid i laga ordning. Kanske en lösning, men kanske tvärtom istället kontraproduktivt.

  Tycker fortfarande att polisen gjorde rätt bedömning som lät den lugna demonstrationen genomföras, säkerligen till nassarnas besvikelse, de önskade naturligtvis konfrontation från polisens sida och därmed få sympatierna rätt i famnen, men så blev det inte. Utmärkt!

  Förstår inte drevet i den här tråden, nassarna förlorade ju första fasen av förloppet, och om det blir mot demonstrationer av den kriminella delen av tokvänstern med sina rånarluvor och aktiva våldsbenägenhet, är ju inte nassarnas ansvar.

  Generellt maskeringsförbud kanske är en bra dellösning som bör prövas lagstiftningsvägen?

 10. Knut Lindelöf skriver:

  Hans A och Dennis Z!
  Vad som är helt onödigt att tvista om är polisens rätt att i förväg upplösa en demonstration. Den finns inskriven i lagen.

  Vad vi däremot kan tvista om är vem som tjänar på vad och om vad som ev. kan hända när NMR ska visa musklerna den 30 september utanför bokmässan. Ni tror att polisen kommer kunna hålla isär NMR-marschen från motdemonstranter och att allt kommer att bli lugnt och fint. Jag betvivlar detta och är framför allt orolig för att NMR och motdemonstranterna ska ryka ihop och efteråt betraktas som lika våldsbenägna.

  Nu kräver även Jimmie Åkesson att NMR förbjuds. Snart finns en majoritet i riksdagen för ett organisationsförbud grundat på ett demokrati- och våldskriterium.

 11. Hans Andersson skriver:

  Det är nog ingen som bestrider att polisen kan upplösa en demonstration, men då bör ju i rimlighetens namn kriterierna för ett sådant beslut vara uppfyllda. Det lugna förloppet där förväntat våld kom på skam medförde att polismyndigheten avstod från att ingripa. Helt korrekt.

  Undertecknad har inte gett uttryck för uppfattningen att polisen kommer att kunna hålla isär NMR och eventuella motdemonstrationer. Var har du fått det ifrån? Har inte skrivit eller antytt något sådant. Helt gripet ur luften.

  Tvärtom blir det med ganska stor säkerhet så att det kan bli en rätt så våldsam historia. När väl de marginella våldsverkarna med sina rånarluvor tar sig för att försvara demokratin. Vilket förstör för den majoritet av motdemonstranter som har rätt att protestera mot nassarnas vidriga ideologi.

  Motdemonstrationen lär väl stå i strid med bl a polislag och annan lag. Men återigen, den uppgiften får polisen lösa och eventuell upprördhet och kritik får framföras efteråt när krutröken lagt sig.

 12. Bo Zackrisson skriver:

  Intressant diskussion detta. Varför inte använda dagens nyspråk och samhälleliga teorier för att lösa problemet? Här är mitt förslag:

  Vi bör se dessa medlemmar i NMR som vilseförda svennar och som offer för en olycklig radikaliseringsrocess. Den beror sannolikt på att dessa svennar befinner sig i ett socialt utanförskap, vilket gör dem sårbara för denna otrevliga form av radikalisering. Jag anser att våra kommuner har en skyldighet att upprätta handlingsplaner för att komma tillrätta med dessa vilsna stackare. Låt dem få träffa en i kommunen verkande socialtant. Då kan en avradikaliseringsprocess för dessa stackare äga rum. Eftersom det ska fungera på återvändande IS-terrorister, så bör det även kunna fungera på vilsna och radikaliserade svennar.

 13. Knut Lindelöf skriver:

  Vi talar nu runt varandra… Jag har sagt mitt tills vidare, vi får nu se vad som händer.

 14. Hans O Sjöström skriver:

  Jag anser att NMR har gjort Jimmie Åkesson en stor tjänst genom att ge honom tillfälle att angripa en organisation som åtminstone i nutidshistorien har mycket gemensamt med hans egen. Och han har också tacksamt tagit emot den presenten och upprepat sitt tidigare krav på förbud för ”terrororganisationer” och förbud för samverkan med dem. Det är något han vill arbeta för om han kommer närmare makten.

  Om förbud för kontakt med terrororganisationer införs kan det få utomordentligt allvarliga följder. Eftersom exempelvis Hamas har stämplats som terrororganisation kan hjälparbetare i Gaza, inom Läkare utan gränser och andra organisationer, bestraffas. Det samma gäller också hjälparbetare i Libanon. Det går inte att genomföra något egentlig verksamhet på de platserna utan kontakter med Hamas eller Hizbollah. Förmodligen gäller samma förutsättningar flera andra områden, till exempel Västafrika och östra Afrika för att inte tala om alla de grupper som strider med varandra i Libyen, Eritrea, Somalia och på andra håll i världen.

 15. Hans O Sjöström skriver:

  Och…
  USA kanske borde bojkottas på grund av sina kontakter med syriska terrororganisationer. En del utpekas som terrorister, andra som hjältar. Några har till och med hunnit med att vara båda delarna under sitt liv. Men en sak är säker och det är att Jimmie Åkesson har hittat ett gott argument för att hålla alla som är emot honom i schack och det kan han tacka NMR för, även om de gett honom ett klumpigt verktyg.

  Att uniformsförbudet är avskaffat hade jag inte en aning om. Därmed faller givetvis större delen av mitt resonemang i förra omgången samman. Trots att jag tycker att det var felaktigt att avskaffa det.

 16. Dennis Zackrisson skriver:

  Jättebra att Hans O Sjöström backar från sin något förhastade uttolkning av den nuvarande samhällsteaterns legala dimension. Vore väl klädsamt om även den sajtansvarige gjorde detta.

  Klädkoder o dyl tillhör väl också de saker vi bör undvika att lagstifta om. Amerikanska delstater (ständigt detta USA…) har ju i några fall förbjudit vissa samlagsställningar. Exemplet är inte efterföljansvärt. Det är inte tankeutvecklande att diskutera huruvida ”sköldar” av visst slag ska anses ingå i någon typ av ”uniform” och därför drabbas av ett partikulärt förbud. På sjuttiotalet var det vanligt med velouroverall bland s k progressiva. Lyckligtvis försvann detta mode utan förbud även om det nu ryktas om dess återkomst i en mera modern form som s k ”onepiece”.

  Vad nu gäller är att förvara yttrandefriheten, som utsätts för ett stort
  angrepp med SDs förslag om organisationsförbud som det senaste utslaget av ”politisk korrekthet”. Nu kommer hållbarheten i en av de grundläggande delarna av den svenska demokratin att testas och vi får alla möjlighet att definiera var vi står.

 17. Anders Persson skriver:

  Hans O!
  Jag är kanske naiv, ty jag förstår inte varför det är dåligt att SD markerar distans till NMR. De vet ju att deras förslag ändå inte kommer att accepteras av riksdagen.

 18. Hans-Erik Montelius skriver:

  Älgarna demonstrerar älgarna har fått nog. På skyltar det stod;
  ”Inga stövel-tramp här och rör inte vår skog”!

  Marschen avslutades på en krog i storstadsdjungelns mörka skog! Det skålades och vrålades mellan nassar och vildsvin. När polisen kom stank hela platsen av rom.

  Utspridda låg ett och annat blåbär – som ropade på mamma…

  ”snälla kom fort för jag har inget gjort…”
  Men bevisen sa något annat…
  i media fanns fina kort på fylla och lort!

  Det hela blev en ”rix”-skandal
  och för stort när nassar inte passar in
  för det blir alltid skandal
  av minst någon som kallar sig vandal.

 19. Erik Göthe skriver:

  Det var Socialdemokraterna och Bondeförbundet som gick samman i början av 1930-talet för att vidta åtgärder för att nazismen inte skulle ta fart även i Sverige. De sa inte vad de gjorde, vilket väl var typiskt för bägge partiers ledare. De bara gjorde. Lagen om förbud mot politiska uniformer var en sådan åtgärd. Den infördes den 30 juni 1933 och var strängt åsiktsneutral. Den unge Tage Erlander talade i riksdagen och sade att SSU-ungdomarna väl fick avstå från enhetlig klädsel, det var ingen stor sak. Vi svenskar är ju i allmänhet inte så svaga för uniformer. En annan åtgärd var att störning av andras möten kriminaliserades. Slagsmålen mellan nazister och kommunister i Tyskland var säkert varnande exempel och det förekom något liknande i Sverige.

  Efter den dom 1997 som omtalades i en av kommentarerna ovan, en riktigt slirig dom som gör gällande att uniformsförbudet skulle strida mot yttrandefriheten vill jag minnas, så avskaffade landets politiker uniformsförbudet. Man får nog se upp så de inte avkriminaliserar mötesstörning också.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.