Vinjettbild till DN mixad med St Lars kyrkoruin i Visby


Den svenska – och övriga västpressens – förlamande låsning vid dikotomierna ”demokrati mot diktatur” eller ”liberal vänster mot extrem höger” är idag synonyma med ”gott mot ont” eller ”himmel mot helvete”. Inga nyanser, ingen gråskala, inga å ena sidan – å andra sidan tillåts i våra hårdstyrda stormedier. Det här är vår tids främsta fördumningsformel.

Mediekosnumenterna har alltså kastats in i en sagovärld där den gode prinsen modigt och självklart måste rädda den skyddslösa prinsessan från den onde draken. Det är enkelt att rollsätta den. Prinsen är Västvärlden med sina fjärrstyrda medier, princessan är demokratin och friheten och draken är förstås Putin och hans anhang (80 procent av världens befolkning).

Inga följdfrågor behövs, instämmande nickningar är allt som krävs. Jag frågar mig ständigt, när ska någon av de stora medierna våga släppa in verkligheten och en smula tvesynthet (normal journalistisk arbetsmetod)? Sådana som Malin Ekman t ex, som nyss av fri vilja sa upp sig från en fast tjänst på SvD, för att bevara sin egen yrkesheder.

All rapportering från de senaste valen i Västvärlden (USA, Frankrike, Tyskland, EU, Storbritannien) hamrar in att det onda – som måste nedkämpas – är alla ”högerextremister” på frammarsch, och de goda är vänsterliberalerna som med alla tillgängliga medel måste försvara demokratin och friheten (även med bomber, långskjutande robotar och repressiv lagstiftning alltså). Om folket röstar fel har de förförts av den onde draken med sin ormtjusarblick och förvandlats till frihetens och demokratins fiende.

Märkligt att de nya politiska polerna blivit alla så kallade vänsterliberaler (i Sverige hela riksdagen inklusive SD) mot alla ”högerextremister” (Trump, Farage, Orban, Le Pen, AfD, Wilders, Meloni, men alltså inte mot Åkesson). En ny politisk dimension – som i allra högsta grad har med demokrati att göra – har brutit fram, som det politiska etablissemanget inte vill erkänna. De ser politiken ännu uteslutande som en kamp mellan demokratiska värden och diktaturerna, trots att folket (arbetarklassen i mycket vid mening) ser politiken allt mer som man gjorde i det fördemokratiska samhället, alltså som en kamp mellan fattiga och rika. Det gör att den konstitutionella (etablerade) demokratins företrädare i folkets ögon idag ses som en del av den rika överheten (en klass för sig). Man litar inte längre på deras löften vad de än kallar sig. Därför tappar ”demokratin” i legitimitet överallt i Västvärlden.

I gårdagens DN refererar huvudledaren ett seminarium i St. Lars kyrkoruin [som enligt ledarskribenten både kan] ”stå för civilisation – om den är resterna av en gammal kulturbyggnad – och för barbari – om den nyligen bombats i trasor av en hänsynslös angripare”. Det var ett arrangemang under Almedalsveckan i Visby av Ukrainas och USA:s ambassader.

Inbjudna gäster vittnade om frihetens höga pris, som vi alla måste vara beredda att betala. Judith Gough, Storbritanniens Sverigeambassadör och tidigare Ukrainaambassadör, yttrade enligt DN bl a följande:

”’Om vi inte stoppar Putin i Ukraina kommer vi att tvingas göra det på närmare håll. Vi talar om en man som inte tycker att andra länder har rätt att själva forma sin framtid efter de internationella regel­veken. Han behöver inte heller, som vi, tänka i mandatperioder. Vi måste bli bättre på att tänka långsiktigt för att Ryssland ska förlora kriget.”

Permanenta kriget alltså.

En varning utdelades; att något lika förfärligt som Putin kan drabba Västvärlden med Trump i Vita huset. Framtiden är helt enkelt otänkbar för alla dessa ”godhjärtade” vänsterliberaler. Slutar Ukrainakriget på något annat sätt än med Putins fall innebär det ”att demokrati, mänskliga rättigheter, öppenhet och fredlig samexistens försvinner. Och att världen i hög utsträckning kontrolleras av Ryssland, Kina och Iran.”

Men kära läsare, det här är sagotänkande. De som idag anser sig vara politiskt intresserade, men inte kan inse att de ”godhjärtade vänsterliberalernas” demokratisyn rymmer gigantiska motsägelser kommer inom en mycket snar framtid att tappa fotfästet.

Sagotänkandet har redan nått vägs ände. Men som sagt, DN ångar ännu på som om inget har hänt.

Föregående artikelInte Zelenskyj och Kristersson som styr
Nästa artikelFörringa eller inte förringa?
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.

18 KOMMENTARER

 1. Jag håller på att läsa Glenn Diesens bok The Ukraine War & the Eurasian World Order i min egen översättning. Den tar inledningsvis (de drygt första hundra sidorna) upp just de frågeställningar som artikeln handlar om. Jag har hittills lärt mig massor och fått lika många nya tankar.

  Westfaliska freden är lite av utgångspunkten i boken. Den innebar suveränitet för ingående härskare (senare nationer). Jag tänker mig Westfaliska freden som en parallell till det BRICS vill uppnå; alltså fred och handel, men sedan för varje land styra sig själv utan andra länders inblandning. Dagens liberala demokrati, utgående från USA och dess intressen, är rena motsatsen. Där påtvingas länder USA:s vilja. Det blir inte heller någon reell demokrati eftersom de underkuvade ländernas folk inte demokratiskt kan påverka USA, inte heller har vi underkuvade länder politiker som företräder folkets och nationens intressen utan underkastar sig USA:s vilja.

  Samtidigt som våra styrande i både USA och Sverige vill kriga för att införa liberal demokrati över världen så vill de, i sin egen nation, gärna se folk från länder med en långt ifrån liberal kultur och värderingar. De ser det till och med som positivt att de behåller sina antiliberala värderingar. Fast å andra sidan så är våra påstått liberala styrande, precis som framgår i artikeln, lika mycket emot verklig frihet och demokrati som de invandrare de låter bosätta sig här och sprida sina värderingar.

  Det är mycket märkligt att hela det svenska etablissemanget tagit ställning; inte för frihet och demokrati utan för USA:s världsherravälde. För går man till roten av orsakskedjan så är det just USA:s strävan efter global dominans som är grundorsaken till dagens åsiktsförtryck, krig, m m.

  Ni som vill läsa boken på svenska i epub-format kan hämta den här. Det förekommer lite små felaktigheter som översättningen med deepL orsakat. Dessa kommer jag efterhand som jag läser boken att korrigera och löpande uppdatera boken.

 2. Bra skrivit om DN och mötet på Gotland.

  I Svenska Dagbladet kunde vi för några dagar sedan i en intervju ta del av hur USA:s tidigare befälhavare för de amerikanska trupperna i Europa uppmanade Sverige och Danmark att stänga Östersjön för ryska tankers med olja och gas.

  Att detta kan få allvarliga konsekvenser för Sverige och Danmark behöver ju inte han ta hänsyn till. Jag undrar vad folk skulle säga om de började se hur ryska krigsfartyg började eskortera ryska fartyg genom Öresund och vad det skulle kunna leda till om Sverige och Danmark följde den tidigare befälhavarens råd.

  Han har nyligen varit i Almedalen och blivit intervjuad i Henrik Jönssons talkshow.

  Det märkliga är hur USA och Storbritannien på olika sätt kan genomföra påverkan operationer i Sverige utan att någon reagerar över hur de lägger sig i våra interna angelägenheter.

 3. Eliten behöver sannolikt krigshetsen och rädslan för kärnvapenkrig, och sannolikt även annan alarmism, samt säkert gärna hatet gentemot genocidet i Gaza, för att bättre kunna dölja democidet som de fortfarande genomför, döljer och avleder från, samt förmodligen snart kommer trappa upp genom den s k ”fågelinfluensan”.

  Skrämseln gör människorna lydiga och lättstyrda.

  Klart att DN ångar på som om ingenting har hänt. De är gravt medskyldiga till democidet och kommer sannolikt snart dömas i folkdomstolar, precis som alla andra som varit tysta korrupta medlöpare. Folkets dom kommer sannolikt bli hård för de som valt att vara medhjälpare genom sin tystnad.

 4. Knut L!
  Du har aldrig funderat på hur det kan komma sig att du under hela ditt liv alltid har hamnat på diktaturens sida?

 5. Christian N!
  Frågan är rent absurd, menad som en personlig förolämpning. Hade den riktat sig till någon annan än redaktören hade jag refuserat.

 6. Demokrati ett svårfångad begrepp som inte har något enkelt svar. Dessutom i ett mänskligt historiskt perspektiv ganska nytt begrepp som inte sällan, med detta begrepp som förtecken skapat ond bråd död i många delar världen över.

  Jag vill mena att demokrati och dess betydelse är ett bra utgångsläge utifrån ett humant mänskligt perspektiv för att bygga goda samhällsstrukturer, men det måste mer till, som exempel en ständigt pågående allmän diskussions om framtida medmänskliga mål.

  Enbart ordet demokrati saknar värde om man som Pastor Jansson uttryckte det ”inte fyller det med något”.

 7. Notera att kriteriet för ”putinvänlighet” hos politiker kan bl a vara att föreslå förhandlingar. DET ger mig kalla kårar om man betänker FN stadgans imperativ om skyldigheten hos parterna i konflikter att söka förhandlingslösning. (Artikel 33).

  Min minnesgodhet har med stigande ålder naggats i kanten, men jag kan då inte erinra mig någon annan internationell konflikt då det setts som suspekt att verka för förhandling.

 8. Det kan vara klokt att titta och lyssna på kommentatorer från USA. Inte mainstream media som bara upprepar varandra. Andrew Napolitano, om vem jag inget vet sedan tidigare, har blivit flitig med att intervjua intressanta personer. Titta till exempel på detta.

 9. Jag tror att Christian N:s fråga är viktig att diskutera för att klarlägga vad och hur han tänker. Knuts L:s reaktion är lättbegriplig och, som jag förstår, helt i enlighet med sanningen. Det är t ex inte uppenbart vad han avser med ”diktaturen”. Sådana finns naturligtvis flera att välja bland och då blir det absurt i sammanställning med ”hela ditt liv”. Knut L går mot de 80 och under denna hans livstid har det förvisso funnits många sådana av olika schatteringar. Flera har oxå ändrat schattering och t o m under vissa tider varit (eller vill fortfarande vara) ”demokratier”. Att inte reda ut detta så att frågan blir begriplig styrker ännu mer Knut L:s tolkning. Frågan blir då varför han ger sig in i ”diskussioner” på denna sida?

  Så, Christian N, varför detta och vad menar du egentligen?

 10. Knut L!
  Frågan är vare sig absurd eller förolämpande, utan enbart en korrekt beskrivning av dina ställningstaganden. Om du så önskar kan jag ge ett axplock på alla de diktaturer du stöttat/stöttar. Annars så är du välkommen att försöka motbevisa mig genom att lista alla de USA-fientliga diktaturer som du har varit/är kritisk emot.

 11. Du drar till med ”under hela ditt liv … på diktaturens sida”, Kan du inte hålla med om att det ändå är ett lite för grovt artilleri. Att erkänna och respektera andra länders (Vietnam, Kambodja, Nordkorea, Kina, Iran, Ryssland, USA, Venezuela, Ukraina…) nationella intressen är inte samma sak som att stödja diktaturer. Du borde fördjupa dig lite i FN-stadgan.

  Kanske dagens artikel om min respektive majoritetssamhällets syn på demokrati idag kan vara ett lite utvidgat svar på dina frågor.

 12. Knut L!
  Man kan naturligtvis erkänna och respektera andra länder UTAN att som du stryka deras diktaturer medhårs. Du nämner Ukraina, intressant. Då frågar jag på vilket sätt ”erkänner och respekterar du Ukrainas nationella intressen” i samband med Rysslands förfärliga brott mot dessa?

  Du skriver ”Du borde fördjupa dig lite i FN-stadgan.” Är det samma FN-stadga som Ryssland bryter emot genom sitt folkrättsvidriga anfallskrig på Ukraina?

 13. Christian N!
  Vet inte om vi kommer vidare i den här diskussionen. Jag tog med Ukraina som exempel för att det är världens kanske mest korrumperade land och inte ens har en folkvald president. Nå, jag ”styrker” inga diktaturer, jag respekterar alla av FN erkända staters rätt till självbestämmande, ungefär som Palme och Hammarskjöld gjorde på sin tid.

  PS. Jag har aldrig förnekat att Ryssland bröt folkrätten med sin invasion i feb 2022.

 14. Knut L!
  Du skriver ”Jag tog med Ukraina som exempel för att det är världens kanske mest korrumperade land”

  Alla de tusentals forskare och journalister som undersöker korruption ger en helt annan bild. Eller du menar kanske att du har bättre koll på korruptionen i världen än vad alla de har?

  Du skriver: ”och inte ens har en folkvald president”.

  Du menar till skillnad mot länder som Kina, Kuba, Nordkorea? Eller de farsartade valen i länder som Iran, Syrien, Ryssland och Venezuela?

  Du skriver: ”Nå, jag ´styrker´ inga diktaturer”

  Om så är fallet kan du kanske visa något exempel där du t ex varit kritisk mot Kinas bristande demokrati, eller avsaknaden av yttrandefrihet eller brist på mänskliga rättigheter?

  Sen svarar du inte på frågan på vilket sätt ”erkänner och respekterar du Ukrainas nationella intressen”? Du skriver ”jag respekterar alla av FN erkända staters rätt till självbestämmande, ungefär som Palme och Hammarskjöld gjorde på sin tid”. Jag är övertygad om att Palme hade varit rasande på Ryssland för den folkrättsvidriga invasionen av Ukraina och hade fördömt Ryssland åt det grövsta. Någon kritik från dig har jag dock vare sig sett eller hört.

  Du skriver: ”Jag har aldrig förnekat att Ryssland bröt folkrätten med sin invasion i feb 2022”.

  Sant, men du har heller aldrig kritiserat Ryssland för detta folkrättsbrott. Istället har du försökt att ömsom ursäkta Rysslands folkrättsvidriga anfallskrig, ömsom skylla över ansvaret för invasionen på andra. Ungefär som vissa menar på att det inte är de kriminella gängens fel och ansvar att de begår brått, utan det är samhällets fel/ansvar som inte har tillhandahållit fritidsgårdar.

 15. Christian N!
  Ett kort och avslutande svar. Till skillnad mot dig: Jag kritiserar alla folkrättsbrott, inte bara Rysslands. Jag tar också med bakgrundsfaktorer för i mina resonemang. Jag anser att västvärldens demokratier dras med allt större just demokratiska problem. Den pågående ekonomiska omvälvningen i världen kan inte lösas med vapeninsatser.

 16. Knut L!
  Tycker det är trist att man aldrig får några konkreta svar från dig i diskussionerna. Istället så bara blandar du helt befängda påstående med meningslösa floskler.

  Du säger att du är emot diktaturer och jag ber dig då att ge ett exempel på kritik du har riktat mot den kommunistiskas diktaturen i Kina, men jag får inga svar. Du säger du erkänner och respekterar andra länders nationella intressen och jag ber dig då utveckla på vilket sätt du erkänner och respekterar Ukrainas nationella intressen, men jag får inga svar. Du säger att du kritiserar Rysslands folkrättsbrott, men när jag ber om att du skall visa på konkreta exempel på detta så får jag återigen inga svar.

  I din sista kommentar skriver du: ”Jag anser att västvärldens demokratier dras med allt större just demokratiska problem” Skall det då ses i kontrast mot länder som Kina, Nordkorea, Iran och Ryssland där demokratin blomstrar?

 17. Christian N!
  Din sista fråga: Nej!

  Jag oroar mig mera för Sveriges vacklande demokrati än om Kinas, Rysslands och Irans styrelseskick. Det kan du möjligen se som lite provinsiellt, men jag tror det skulle gynna världsfreden om fler sopade lite framför egen dörr innan man gav sig på andras inre förhållanden.

Välkommen! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.