Varför är det så opassande att tala om svensk kultur?

svensk-kultur-midsommar

Den majade stången kom förmodligen till svenska trakter från tyska områden på medeltiden. Import således.

Vid ett par tillfällen har jag försökt väcka diskussion om hur vi i tal och skrift kan beskriva ”svensk kultur” eller ”en folkets kultur” (som vi i FiB/K har varit för sedan 1972), fast med mycket lite framgång. Oj oj, vad ger jag mig in på? Den här texten kan växa till något jag absolut inte har koll på så här i det inledande stycket.

Vi trodde att vi förstod oss på det här på 70-talet. Vi sa att folket faktiskt föredrar Strindberg och Ivar Lo framför skvaller och utvikningsflickor (eller hur vi nu ordagrant uttryckte det). Vi sa att vi inte erkände uppdelningen i finkultur och en simplare kultur för folket. Kultur är ”människornas tänkande” och vi travesterade Strindberg som sa att de härskandes kultur styr tankelagarna. Mot denna maktens tankestyrning fanns (och finns?) ”en folkets kultur” som motkraft. Ungefär så såg vi det då om jag minns rätt.

Det är nu ganska länge sedan och mycket vatten har runnit … sedan dess. Bland annat har Sverigedmokraterna börjat intressera sig för “folkets kultur” och begreppet “svensk kultur” förknippas instinktivt med stöveltrampande främlingsfientlighet. Vårt sätt att resonera då var ganska abstrakt. Därför hamnade man lätt i uppräkningar av konkreta kulturuttryck som platsar (eller inte) i en ”svensk kultur” eller i ”en folkets kultur”, alltså en slags utsortering för att illustrera resonemanget. Är Mozart folkets kultur? Är ABBA folkets kultur? Är Wagner folkets kultur? Är Melodifestivalen folkets kultur? Är den svenska folkmusiken kanske det enda självklara inom en folkets kultur? Beatles förresten var en så översvallande och allomslutande allkonstvåg att vi knappast förstod att det omskapade en stor del av vår syn på världen – kultur alltså, i sin mest inflytelserika skepnad (men ändå inte för alla).

Kulturella eller litterära kanon-listor blir fort meningslösa och fyller inte någon vettig funktion. Varje kulturyttring kommer att i olika tider ses i olika belysning och omvärderas utifrån nya förhållanden och erfarenheter. Så, det är och förblir svårt att ge annat än högst spridda exempel på vad som är en ”svensk kultur” eller ”en folkets kultur” här, nu liksom då.

Ändå är det min övertygelse att det finns både en ”svensk kultur” och ”en folkets kultur”.

Håkan Lindgren gav sig på frågan i en debattartikel i SvD 2014-10-27. Han noterade att i ett Youtube-klipp

som spreds inför valet blev Sverigedemokraten Levi Klausen, kommunalpolitiker i Filipstad, svarslös efter att av en reporter ha tillfrågats vad han menade med svensk kultur (2:24 min in i klippet).

Även Mona Sahlin har reagerat likartat när hon som integrationsminister intervjuades i turkiska ungdomsförbundets tidskrift Euroturk. Och Håkan Lindgren frågar:

”Vad betyder det att två personer som närmar sig frågan om svensk kultur från motsatt politiskt håll svarar så lika? Vill man förstå ett samhälle borde sådana ´felaktiga´ likheter få känselspröten att vibrera. Hur ser den utveckling ut som har lett fram till deras icke-svar? Hade en irländare eller en italienare blivit lika tyst om han ombetts ge några exempel på sitt lands kultur?”

Håkan Lindgren funderar vidare och ger sin förklaring:

”I tystnaden i det där klippet framträder en central tomhet som vi för det mesta inte låtsas om. Vi bor i ett land som nyligen har gjort sig av med en stor del av sin historia och sina traditioner. Vi har lärt oss att inte sakna dem. Vi har blivit tillsagda – och accepterat – att det vi förlorade var värdelöst jämfört med moderniseringens alla rationella fördelar. Sverige har inte varit den perfekta, harmoniska välfärdsstaten: det har varit ett land med infrusna, olösta konflikter, som vi haft råd att skjuta på framtiden på grund av en långvarig högkonjunktur. Ett land med en befolkning som har varit lika osäker på sin plats som om den själv invandrat hit någon gång på 1960-talet. Hur länge kan man fortsätta leva på det sättet?”

Den där förklaringen är värd att fundera över. Kanske är det lite speciellt i Sverige hur vi ser på vår nationella kultur och ”identitet”. Kanske har 200 år av fred tunnat ut vår fosterlandskänsla i 1800-talstappning. Kanske har välståndsepoken efter andra världskriget givit oss större svängrum för tankar om solidaritet med tredje världen, internationalisering, globalisering, nedrustning av försvaret, avskaffande av värnplikten, EU-inträde … och därmed reducerat behovet av att beskriva vår nationella identitet.

Men, det faktum att vi (många av oss) bor och lever i just detta land sedan vi var barn, ofta med våra förfädrar, mor- och farföräldrar från samma land, formar rötter av kulturell art, precis på samma vis som norrmän, danskar, finnar, italienare, irländare, afroamerikaner, araber, kurder. …

Så långt är jag med. Men, är det egentligen så konstigt att svenskar blir lite mållösa inför den där frågan? Är det så självklart att människor med andra nationaliteter frimodigt och stolt kan berätta om sin kultur? Jag är tveksam. Kanske är det en myt?

Vi håller oss idag ett ett mycket sofistikerat kulturbegrepp. Kultur är språk, miljö, artefakter, tankemönster, mat, levnadsförhållanden, arbetsförhållanden, historiska rötter, konstnärligt skapande i snäv och vid mening … identitet. Kulturen finns på alla plan. De djupast liggande mönstren som sexualitet, könsroller, trosföreställningar och sådant kallar historikerna ibland för mentaliteter. De ändras mycket marginellt genom seklerna. Högst upp i den kulturella hierarkin flyter flyktigt aktuella åsikter om näraliggande ting. Däremellan bubblar det av föreställningar av mer fast och mer lösligt slag. Det är alltså minst sagt sammansatt och snårigt. Vem ger en snabb och tydlig verbal bild av det här på en rak och enkel fråga? Vad man än får ur sig blir det till fåniga förenklingar.

Vad skulle jag svara? Jo efter att ha tänkt en stund kanske något i denna stil: Det jag tror kännetecknar en nationell kultur (den svenska kulturen t ex) är en djup känsla av tillhörighet, en slags hemkänsla. Man förstår vad som händer runt omkring sig, man förstår vad människor säger, man behärskar språket, kan läsa det skrivna, känner igen livsmiljön och man kan ta del av det sociala livet utan stora problem. Jag skulle alltså inte svara midsommar, brännvin, julotta, köttbullar och Strindberg, även fast det för många torde vara sant.

Håkan Lindgren tror däremot att vår svårighet att svara på frågan är en produkt av ”påbjuden modernitet och traditionslöshet”, och han tycker vi håller oss med en dubbelmoral.

”Svensken uppmanas vara modern, traditionslös och tolerant i mötet med den andre, som förväntas konservera sina traditioner. Sverige genomgick en radikal modernisering under 1900-talet; efter att vi gjort vårt bästa för att städa ut allt som var föråldrat och oförnuftigt har vinden svängt. Nu ska man inte vara modern längre, nu ska man ha en kultur. Kultur och identitet har blivit det värdefullaste som finns. När världen raskt blir orättvisare och osäkrare är sådant det enda som känns som om det håller att stödja sig på. (I alla fall på kort sikt – för vad kommer efter identiteternas epok?). Svensson, som tyckte att han var bäst i klassen på att vara modern, upptäcker att han hamnat underst i identitetshierarkin.”

Är det alltså därför som vi så ivrigt uppmuntrar att alla invandrare ska bevara sina olika kulturer, och att det inte är så viktigt att slå vakt om vår egen? Och, varför är inte det viktigt? Jo, kanske för att vår kultur i vårt sammanhang är så självklar och därmed outtalat en slags ohotad ”härskarkultur”. Döljer detta till och med en sorts kolonialattityd. I denna KULTUR har just begreppet identitet blivit mycket viktigt och man tycker att det är mycket viktigt att invandrarna (dom) ska få bevara och utöva sina egna kulturer, så att dom ska känner sig åtminstone lite hemma – fast dom inte är det och fast dom kanske mest av allt vill lära sig om Sverige och svenska språket. Och visst känns det en smula nedlåtande? Så kan man nog bara tänka i en härskarkultur.

Håkan Lindgren inledde i somras i SvD en debattserie om ”identiet”. 2014-06-13 skrev han:

“Att identitetspolitik är en pistol som kan vändas åt båda håll har den högerpopulistiska identitära rörelsen förstått. Mångkultur? Javisst, säger identitärerna, om det innebär att varje grupp isoleras i varsitt getto önskar vi inget hellre, eftersom det skulle innebära ett samhälle organiserat efter rasistiska principer.

För tydlighets skull: det som Sverigedemokraterna ägnar sig åt är identitetspolitik. Deras bonnversion av identitetspolitiken borde göra inskränktheten i den sortens tänkande uppenbar för alla, men när de bedriver identitetspolitik är det tydligen ingen som känner igen den.”

Ett samhälle som byggs på grundval av identiteter istället för medborgarrätt leder till orimligheter och mynnar ofelbart i demokratins motsats.

“Av ödmjukhet, generositet, beredskapen att erkänna sina fel och viljan att lära sig nya saker går det inte att bygga någon stark identitet. Därmed har vår föreställning om identitet avslöjat sig själv: den kommer alltid att favorisera samma slags beteende som gör att en grupp mobbare kan dominera på en skolgård. Ingen av de egenskaper jag uppskattar när jag lär känna en människa låter sig förpackas och säljas som identitet.”

Varför talar man då så ogärna om svensk kultur i mer konkreta termer, på liknande sätt som man gärna tala om arabers, kurders, palestiniers, samers, idianers … ? Min förklaring är att vi då skulle känna hur nedlåtande och musealt antropologisk denna kultursyn i realiteten är, att den självklara ”svenska” kulturen, den som till sist omsluter allt här är härskarkulturen.

Därför erkänner man inte heller kulturkrockar. De som påtalar sådant framstår bara som fördomsfulla och intoleranta. Nalin Pekgul talar om detta i en podcast från Expressen. Lyssna på den! Hon menar att det finns två Sverige idag, ett för de välartade och framgångsrika och ett för förorternas människor. Helt olika regler gäller. I förorterna kan små flickor tvingas bära slöja av patriarkala och förtryckande islamister som alltså tillåts härja fritt, unga pojkar kan piskas in i islamistiskt tänkande och lockas att bli jihadkrigare på främmande slagfält, utan att någon myndighet ingriper, det kan ske i skydd av den kulturella identiteten; mångkulturen! Tänk tanken att något liknande skulle hända i de områden där bostadsrätts- och villapriserna bara stiger, nej otänkbart!

Eftersom man känner sin kultur – ja man simmar ju i den såsom fisken i vattnet – så identifierar man också rent instinktivt det främmande. Men inte nödvändigtvis som ett hot. Tycker man att man har koll på läget och på sina levnadsförhållande (liv och försörjning) kan det främmande ses som både intressant och berikande – så länge det kan hållas på armlängds avstånd. Om ens levnadsförhållanden däremot känns hotade, så är det högst begripligt att man griper tag i och försvarar det som representerar hemkänslan, samhörigheten och tryggheten – mot det påträngande främmande. Därför blir främlingsfientligheten gärna klassrelaterad.

Nalin Pekgul anser precis som Håkan Lindgren att högern och vänstern numera har bytt plats i dessa frågor. Åtminstone har vänstern (med hela etablissemanget som svans) lämnat sitt självklara försvar av medborgarrätt oavsett etnicitet, religion, genus, sexuell läggning … och allt mer glidit in i försvar av gruppers (etniska, religiösa, sexuella minoriteter) särskild rätt till sina ”identiteter” och att leva i och utöva sina särkulturer för sig. Alltså klassisk medborgarrätt har sjunkit under synranden. Steget till sharialagar för muslimer till exempel ligger inte så fjärran i tangentens riktning.

Alltså, kulturfrågan blir snårig när den politiseras. Vi är betydligt mer vilsna härvidlag nu än 1972. Fortfarande tror jag att folket egentligen föredrar Strindberg och Ivar Lo framför skvaller och pornografi och att uppdelningen i finkultur och en simplare kultur för “folket” är krämarnas och kommersialismens nedbrytande grundhållning. Det handlar alltså fortfarande i högsta grad om vem som styr tankelagarna och att dagens kulturklimat styrs hårt av en (västerländsk-europeisk) härskarkultur. Hur en kulturrörelse mot denna överhetskultur och mot ondskan ska mobiliseras förblir en knäckfråga.

Bloggportalen: Intressant
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

  39 kommentarer for “Varför är det så opassande att tala om svensk kultur?

 1. 2014-11-03 kl. 11:08

  Det grundläggande i kulturen måste vara förhållandet mellan människor, och bland annat hur mycket man tror att man kan lita på varandra. Svenskar, finnar och kineser har hög tillit även till människor man inte känner, detta enligt data som World Values Survey plockat fram under en del år. Har skrivit om det några gånger, senast här.

  Det mönster man får fram är en skandinavisk, och i synnerhet svensk, ‘avantgarde-kultur’, med individualism och sekularism som viktiga särdrag om man jämför med världen i övrigt. Kan vara värt att ha sådana data i bakhuvudet när man diskuterar med fjantar som påstår att det inte finns någon kultur här.

 2. 2014-11-03 kl. 11:43

  Du har absolut rätt. Föreställningen om essentiella “identiteter” som måste värnas är något av det mest destruktiva som drabbat oss den senaste generationen. Den splittrar upp folk i ett allas krig mot alla, där givetvis den sittande överklassen kan härska på söndringen.

  Däremot är frågan om “folkets kultur” lika flummig som den alltid har varit. Man kan se det som Pierre Bourdieu gjorde, att olika socioekonomiska skikt använder kulturella uttryck för att markera sig gentemot varandra, se diagrammet.

  Eller man kan se det som det tidiga 1900-talets svenska folkrörelseaktivister gjorde, d v s man kan plocka kulturella uttryck från många olika håll och använda det i ett hegemonibyggarprojekt. Det är två helt skilda utgångspunkter som FiB-diskursen helt missar.

 3. Bengt Svensson
  2014-11-03 kl. 13:51

  Talade med syrran om ljuset på familjegraven. Hon hade satt dit ett elljus, som på håll ser ut som ett stearinljus. “Annars måste man ju gå och tända det hela tiden!” Fanns det inte någon symbolik i den fladdrande lågan, som hotade att slockna hela tiden och tillslut gjorde det, undrar jag lite kulturkonservativt. Men plastblommor får man inte sätta på Sveriges gravar. Fast kanske ett LED-ljus monterat i en plastblomma och styrd av en energisparande mörkersensor? Med svensk design och dito kvalitet givetvis. Någon entreprenör därute?

 4. Bo Persson, Piteå
  2014-11-03 kl. 18:00

  Räcker det inte med att vi vet att det är i högsta grad destruktivt att politisera kulturella skillnader? Och att det är väldigt lätt. Måste vi också lägga ned en massa arbete på att försöka beskriva vad som är svenskt eller kinesiskt eller tyskt eller vilken etnicitet det nu handlar om? Och det utan att komma fram till något särskilt intelligent. Kulturer finns ju bara där. Ungefär som armar eller ben.

 5. 2014-11-03 kl. 19:52

  Om vi svenskar inte skall ha någon kultur borde man väl kunna kräva att utlänningar som vill slå sig ner här också gör sig av med kulturella egenheter? På det sättet skulle man ju kunna bli av med ‘mångkulturella’ gettobildningar och annat elände, och i stället ha en icke-kulturell mänsklig gemenskap … eller?

 6. Kjell Martinsson
  2014-11-03 kl. 20:05

  Kultur – jfr latinets cultúra, odla. Så jag nöjer mej med utropet: Odlare i alla länder – förenen eder!

 7. Erik Skoogh
  2014-11-03 kl. 21:38

  Det grundläggande är, som Björn skriver, relationer mellan människor, dvs tillit och sättet att lösa konflikter. Dramaten eller buskis är krus på ytan och oviktigt i långa loppet (på 70-talet var ABBA pest – nu är de nästan finkultur). Svenskens kökultur brukar dras upp (och hånas likt midsommarexemplet) men i det exemplet ligger djupare en respekt för varandra och ett rättvisetänk. Välfärdssamhällets trygghetsnät har överlevt genom att felutnyttjandet varit lågt, dvs den kollektiva solidariteten hög – ett samhällskitt. Skattefusk är för de flesta svenskar fult. Å andra sidan – korruption bryter sönder tillit. Synen på skatt som något som går rakt ner i politikernas fickor leder till ett svagt samhällskitt där man måste se till sig själv och att dupera bara smart. Enligt Transperensy International är Sverige ett av de minst korrupta länderna. Från den “kulturen” kan sedan mycket av det vi kan kalla svensk kultur härledas.

 8. Bo Zackrisson
  2014-11-04 kl. 1:24

  På vissa FB-sidor diskuterar man den svenska kulturen. Man ber varandra att definiera vari den består. Svaren blir ganska torftiga, eftersom kräftskivor, midsommarstänger, Evert Taube och Astrid Lindgren är ganska torftiga företeelser i grund och botten. Jag håller med dem som hävdar att vår kultur är ett svårdefinierbart sätt att förhålla sig till varandra. Ett sätt att tänka som man får i sig med modersmjölken liksom. Ganska banalt egentligen. Men det finns säkert någon akademisk professor som har skrivit en bok om vad den svenska kulturen är för något. Fast jag har inte läst den.

  Och jag tror att det där med tilliten håller på att naggas i kanten. Ett exempel på detta är att för två veckor sedan låste hyresvärden husporten i huset där jag bor dygnet runt. Tidigare var den öppen under dagen. Nu är det bara vi hyresgäster som äger tillträde till trapphuset. En skitsak kanske, men kanske ändå inte.

 9. Bo Persson, Piteå
  2014-11-04 kl. 15:00

  Bo Z!
  Det där med modersmjölken är en bra bild. Införlivandet i en kultur är så långt ifrån en medveten historia man kan komma. Det är inget jag gör. Och det intressanta är just vad jag “gör”. Inte vad jag “är”. Adam Cwejman diskuterar detta i sin bok “Välviljans rasism” (2012).

 10. 2014-11-04 kl. 15:48

  Det tjänar inget till att påstå att kulturskillnader är oviktiga. Det är via kultur man positionerar sig, finner sina likar och sina “fiender”. Den som förstår detta, och kan utnyttja det, har framtiden för sig.

  Det finns två sätt.

  Det ena är det som utnyttjas av Fremskrittspartiet i Norge. Partiets kärna är den kapitalstarka övre medelklassen – men den har kunnat bygga en allians med arbetare på uteslutande kulturell grundval. Man upplever sig båda ytterst främmande för den sortens utbildningsstarka men kapitalfattiga övre medelklass som t.ex. Jens Stoltenberg var en så lysande representant för. Denna kulturella gemenskap, till höger på Pierre Bourdieus schema (se länk i inlägg 2 ovan), överglänser den verkliga intressemotsättningen.

  Det andra sättet var det som utnyttjades av det tidiga 1900-talets svenska (och för den delen norska) folkrörelseaktivister. Man kom själva från grupperingar nedtill på Bourdieus schema, men på grund av att alla tog detta för givet kunde de också tillägna sig kulturella uttryck som hörde till överklassen. Syftet med detta var att utmana. Man ville, och kunde, visa att man var lika bra som överklassen på att styra samhället.

  Det är tragiskt att inga vettiga människor nuförtiden begriper det här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *