Montage: K Lindelöf

DET HÄR ÄR ett ämne som just nu dominerar politiken till och med mer än Sveriges eventuella Natoanslutning. Varför skjuter unga killar varandra? Beror det på att det finns för mycket vapen? Eller kanske tillgången på skjutvapen ökar för att när efterfrågan ökar? Är skolan för tråkig för unga förortskillar? Är framtidsutsikterna för dåliga för den som sköter sig i skolan? Är det föräldrarnas fel att barnen blir gängmedlemmar? Eller finns det orsaker som ligger helt utanför synfältet? Riksdagen har just avvisat en misstroendeförklaring mot justitieminister Morgan Johansson med en enda röst. En fällning hade inte påverkat skjutningarna ett endaste dyft.

Jag är ingen expert som kan svara på alla svåra frågor. Det kan för övrigt ingen expert heller, har jag märkt. Men jag kan, liksom alla andra, fundera på orsaker och verkan och i vilken riktning man bör söka problemets lösning. Just detta, vad man konkret ska göra åt problemet, är dock alla politiker helt överens om, nämligen att hårdare tag är nödvändigt. Mer poliser, mera avlyssning, bygga ut kriminalvården och rättsväsendet för att kunna kunna sätta gängmedlemmarna bakom lås och bom – för kriminella gäng är vad det är fråga om, ofta med mycket unga killar (och till och med tjejer) som fotfolk – inte sällan med invandrarbakgrund. Inte heller jag kan säga emot mycket av detta. För när människor inte kan röra sig på gator och torg utan att riskera att träffas av en förflugen kula från ett skjutvapen i någon ynglings nervösa hand, så måste ordningsmakten ingripa mycket bestämt. Men hur?

Alla inser också det orimliga i att polisen har för få erfarna mordutredare för att alla dessa hundratals mord ska bli ordentligt utredda. I en demokrati måste ordningsmakt och rättsväsende arbeta så att rättssäkerheten kan upprätthållas – även för unga förortskillar. Miljarder pumpas in, men skjutningarna fortsätter.

Lite faktabakgrund
polisens hemsida hittar man aktuella siffror. Vi ser att skjutningar med dödlig utgång minskat lite 2021, men 2022 ser ut att kunna bli värre än 2021. Först i slutet av 2016 började man föra statistik på dödligt våld med skjutvapen.

Men är det bara i Sverige som dödande med skjutvapen är ett problem? Självklart inte. BRÅ gjorde en undersökning som jämförde dödligt våld med skjutvapen i Sverige med andra länder.

Man ser i den att antalet dödade med skjutvapen per 1 miljon invånare varierar kraftigt mellan olika länder. Vi ser också att Sverige på senare år ligger jämförelsevis högt och ökar, medan en del andra länder, Baltstaterna t ex, minskade kraftigt de första åren på 00-talet.

Vilka är förklaringarna?
Antalet skjutningar har säkerligen att göra med hur den allmänna laglösheten i samhället ter sig. Om lagen inte skyddar samhällets ekonomiskt svaga grupper, utan mest gynnar rika skattesmitare, kommer brottsligheten att frodas bland mindre ekonomiskt gynnade grupper. Det är en allmän sanning som få kan förneka. Alltså, graden av likhet inför lagen har betydelse för den allmänna laglydnaden.

Man kan också vända på steken och fråga sig i hur hög grad hårdare tag mot gängbrottsligheten förmår tränga tillbaka brottsligheten och gängen. Med några tusen fler poliser ökar förmodligen risken att åka fast för en kille i förorten, fast inte särskilt mycket. Men insatserna ökar för gängen, som hårdnar och den interna våldsnivån skruvas upp. Uppenbarligen är det något grundläggande som fattas oss. Kan det vara en gemensam framtidstro?

Tack vare att man på senare tid lyckats knäckta krypterade mobilchattar har man kunnat lagföra och bura in flera ledande gängmedlemmar. Det har beskrivits som en stor framgång, vilket det förstås är. Men det har lett till att yngre gängmedlemmar har börjat konkurrera om de inburades positioner inom gängen och om de stora pengarna som omsätts i toppen. Alltså unga oerfarna killar kommer sig upp i hierarkierna, som är betydligt mer skjutbenägna. Detta stämmer säkert.

Tillgången på vapen?
Tillgången på vapen verkar närmast oändlig. Vapensmedjorna går för högtryck i krigstider i Västvärlden, där de riktigt stora förmögenheterna ackumuleras. De vapen som används av kriminella uppges idag i stor utsträckning komma från det överskott som uppstod på Balkan efter kriget på 90-talet. På olagliga vägar fraktades denna hårdvara enkelt runt inom det gränslösa EU dit kunderna betalade mest. Man befarar nu att, när Ukrainakriget så småningom kommer att få ett slut, den illegala vapenmarknaden i övriga Europa kommer att översvämmas av det enorma vapenöverskott som då uppstår i Ukraina. Alla desillusionerade, traumatiserade och i övrigt krigsskadade unga män kommer också att söka sig runt i Europa och med sina stridserfarenheter hamna i olika kriminella och våldskapitalbehövande sammanhang. Detta kan bli ett enormt polisiärt och politiskt problem framöver för EU.

I USA sker masskjutningar i skolor med täta men ojämna mellanrum. I USA skjuts 15–20.000 ihjäl varje år och 20–25.000 självmördar sig med skjutvapen. Efter varje ny masskjutning försöker demokrater föra fram frågan om att inskränka USA-medborgarens grundlagsskyddade rätt att bära vapen, men utan resultat. National Rifel Association (NRA) är mycket starka och bromsar varje rimligt försök att åtminstone se till att legala vapen är registrerade, eller att den som köper ett vapen legalt ska kollas mot brottsregistret. Men NRA hävdar med bestämdhet att det är den som håller i vapnet som är problemet, inte själva vapnet. Och det är svårt att inte instämma i. För, med tanke på att skjutvapenvåldet i Sverige inte minskar – trots att vi har stränga vapenlagar – måste man konstatera att strängare vapenlagar knappast kommer att påverka skjutandet med dödlig utgång i USA. Problemen måste sökas på annat håll.

Människornas ekonomiska och sociala villkor
Då är vi framme vid frågorna om de unga killarnas (och i viss mån tjejernas) uppväxt- och levnadsförhållanden. Här finns hur mycket forskning som helst. Allt pekar på att fattigdom, språksvårigheter, arbetslöshet, segregering, rasism, utanförskap, avsaknad av fritidsgårdar, skola utan regler … har betydelse.

Vi har också en ungdomsfixerad vålds- sex- och drogkultur vida spridd via internet. Den är oemotståndlig för många ungdomar och föder till exempel en så ytterst bisarr företeelse som ”gangsterrap”, som avancerar in i Public service-medier och klättrar upp på musiktopplistor. Unga människor behöver förebilder. När dessa förebilder blir gangsterrappare eller gängledare med Rolex, svart BMW och pistol i byxlinningen bak, är de unga illa ute. Det här har också stor betydelse.

På 80-talet drömde många unga killar om att bli fotbolls- eller hockeyproffs. Där fanns förebilderna då. Det var visserligen orealistiskt för de allra flesta, men stod inte emot att man skulle sköta skolan och i övrigt följa lagen. Idag drömmer alltför många om att bli gangsterrappare eller stormrika svarthandlare, vilket pekar mot ett kort, dramatiskt och mycket farligt liv. Det viktiga är att ta sig upp ur ortens underordning och förnedring, kosta vad det kosta vill.

Men inte heller kulturen förklarar allt, kanske inte ens det mesta för varför vi har så mycket skjutvapenvåld och så stor gängkriminalitet i Sverige. Frågan kvarstår, varför ungdomar i så stor utsträckning skjuter ihjäl varandra?

Den stora bilden
Ett sakförhållande, som med all säkerhet gynnar brottsligheten (och skjutningarna) är den fria rörligheten av människor, varor och kapital som råder inom EU och som är en vision för den globala ekonomin i stort. Det enda man pratar om när det gäller EU och brottslighet är hur viktigt polissamarbete och tullsamarbete över gränserna är för att stoppa illegala aktiviteter i den ”fria rörlighetens” paradis.

All erfarenhet pekar emellertid mot att lag och ordning är möjlig att upprätthålla endast inom ett lands gränser. Inom en union med 27 länder och 750 miljoner människor (EU) – med tillgång till dessa fria rörligheter – uppstår tusentals kryphål som kan försörja en oöverskådlig global och svart ekonomi. De oslagbart mest lönsamma produkterna att tjäna pengar på är vapen och narkotika. Där skapas enorma värden som sipprar ända ut i våra städers ytterområden och gör det möjligt för tonåringar med lite födgeni och smartness att göra snabb karriär, stora pengar, leva flott och uppbära status. Visserligen finns en viss risk att åka fast, men den risken tar man. Risken att falla offer för ”Instatnt justice”, alltså att bli skjuten av en konkurrent på den svarta marknaden, är betydligt större än att bli tagen av polisen. Att åka fast kan till och med vara ett alternativ till den ”Instant justice” som råder i allt mer hänsynslösa former i dessa kriminella sammanhang.

En värld i kris och krig
Utanför Skeppsbrokajen mitt i Stockholm låg under några dagar i början av juni 2022 ett gigantiskt amerikanskt krigsfartyg (plus 13 andra Natofartyg) med kanoner, helikoptrar, flygplan och soldater för att skrämma oss alla, men officiellt bara för vår trygghet och för att signalera till Ryssland att inte vidta några fler ”militärtekniska åtgärder” mot oss i Västvärlden. Men var inte detta just en gigantisk ”militärteknisk åtgärd” mot Ryssland, undrar jag? Detta bara som en mycket påtaglig bakgrund till skjutningarna i våra städer. Vi är en värld i kris och under kraftiga hot från stormakterna. Det är i denna krigshysteriska värld som göder gangstermentaliteterna och som utvecklas såväl i USA, EU som i Sverige. Alliansfrihet, självbestämmande, kontroll över gränserna är förutsättningar även för att upprätta fred också inom landet.

Föregående artikelLIVSMEDELSFÖRSÖRJNINGEN I LANDET ÄR I FARA
Nästa artikelSkojarna och statsapparaten (IV) – Jean-Claude Arnault (1946–) och en epilog
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.

8 KOMMENTARER

 1. Knut L!
  Bra att du tar upp detta stora problem. Jag har några synpunkter:

  Du skriver som om att det som sker (gängkriminalitet mm) är en avvikelse. Det är inte längre en avvikelse. Det är normen. Det (och annat) har blivit norm. Det normala. Marxister talar om hur kvantitet i ett visst läge kan övergå till ny kvalitet. Kärnfysiker talar om ”critical mass”. Vi är där nu!

  En nära vän (som starkt ogillar SD) har god kännedom om Stockholms södra förorter säger till mig: ”Det går inte att komma till rätta med gängkriminaliteten, det har gått för långt.”

  Segregering har lett till enklaver som är sig ”selv nok”. Intresset för att integreras in i något som heter Sverige är litet, lusten att bli assimilerad ännu mindre. Varför skulle sådant vara intressant? De har ju allt de behöver; tillgång till bastrygghet i form av bistånd, försörjningsstöd, bidrag och pensioner. Genom de egna nätverken erhålls den gamla kulturen, de egna sedvänjorna, religionen, hedersbegreppen och det egna språket.

  ”Sig selv nok”!

  Den extra lyxen, lite extra salt på ägget kan erhållas genom bedrägerier och kriminalitet.

  Nej, jag håller med min vän. Det har gått för långt. Jag säger som de amerikanska journalisterna när de lyssnat till de unga nazisterna som sjunger ”Tomorrow belongs to me” (Cabaret): ”Tror du fortfarande att du kan kontrollera dem?”

 2. Knut L!
  Det är säkert många som funderar på det stora antalet skjutningar i Sverige. Dock har det ingenting med vare sig Nato eller EU att göra. Flertalet euroepiska länder har betydligt färre skjutningar än Sverige och de är medlemmar i EU och Nato. Sverige sticker ut. Sedan 2013 har det skett en dramatisk ökning i Sverige jämfört med jämförbara europeiska länder.

  Frågan varför skjutningar i Sverige är vanligare behöver ett svar. Jämförbara länder i Europa, exempelvis Tyskland har större inkomstklyftor än Sverige, större segregering, invandring o s v. Ändå skjuts det mindre där.

  Hade EU och den fria rörligheten varit problemet till skjutningarna hade det varit detsamma i andra länder.

  Är inte anledningen den misslyckade svenska ”kriminalvården”? Åker man fast i Sverige är straffet lägre än andra länder. Är brottslingen ung ges även ungdomsrabatt!

  Idag tycks alla politiska partier vara ense om att det är hårdare tag som gäller, men ingen vill ta ansvar för misslyckandet. Undantagen är väl möjligen Vänsterpartiet som fortfarande vill vårda brottslingar.

  Det är många intressanta påståenden i din post som gör mig fundersam på om du har belägg för dessa och ibland undrar jag verkligen vad du menar. Exempel:

  ”Antalet skjutningar har säkerligen att göra med hur den allmänna laglösheten i samhället ter sig” BRÅ ser det sambandet i andra länder men inte i Sverige.

  ”Om lagen inte skyddar samhällets ekonomiskt svaga grupper, utan mest gynnar rika skattesmitare, kommer brottsligheten att frodas bland mindre ekonomiskt gynnade grupper.” Menar du att våra lagar gynnar skattesmitare? Eller menar du att alla rika är skattesmitare?

  ”unga oerfarna killar kommer sig upp i hierarkierna, som är betydligt mer skjutbenägna.” Hur vet du det? Om så är fallet, vad är lösningen? Skall vi låta de ledande gängmedlemmarna vara i fred så de kan få fortsätta sin brottslighet, eller?

  ”All erfarenhet pekar emellertid mot att lag och ordning är möjlig att upprätthålla endast inom ett lands gränser.” Vad är grunden till det påståendet?

  ”Alliansfrihet, självbestämmande, kontroll över gränserna är förutsättningar även för att upprätta fred också inom landet.” Hur kommer det sig då att EU och Nato-länder exempelvis Tyskland har färre skjutningar?

 3. Det verkar som att Sverige slutgiltigt placerat sig i den amerikanska buren, både fysiskt och mentalt. Våldsbrottsligheten är fortfarande mycket mindre än i USA, men mönstret alltmer likartat: Geografiskt och etniskt isolerat, stora skillnader mellan olika stadsdelar och olika förorter. Föräldrar letar efter ”goda” skolor för sina barn, d v s där de får ”rätt” kompisar, inte nödvändigtvis bättre undervisning. Ja, all dödlighet har ökat under pandemin. År 2021 dog 42.915 människor i trafiken i USA och 4.258 i Kalifornien, vilket skulle motsvara ca 1.100 i Sverige.

 4. Hans Edlund!
  Jag har sedan December 2018, då jag såg på Text-tv när jag var inlagd på Sahlgrenska, att det fanns 335 MILJARDER gömda på utländska konton. Skattesmitare måste ha skickliga lobbyister, för någon stor debatt har jag inte sett, som har lyckats att få den offentliga debatten att debattera billigare frågor.

 5. Orsaken till att dessa fenomen etablerat sig i Sverige stavas klankultur. Det är egentligen den enda orsaken till att Sverige som stat nu befinner sig i ett läge där allt, precis allt, som byggts upp snart kan vara ruiner och historia.

  Det fungerande samhällssystem som den svenska arbetarklassen accepterat och därför byggt upp, kan inte rymma klankultur. De är fullständigt och i varje avseende varandras motsatser. Lojaliteterna skiljer sig åt lika mycket som krig skiljer sig från fred.

  Invandringen från klankulturer är det mest vansinniga som skett i Sveriges historia, då den vid en kritisk massa utraderar möjligheterna att rättssäkert hantera alla former av kriminalitet. Är du medlem i en klan medverkar du inte till att dess kriminella element åker fast. Svårare än så är det inte.

  Den samlade svenska vänstern lever i tron att socioekonomiska orsaker är orsaken till skjutningarna. Det är så okunnigt och så intellektuellt fattigt, att samma vänster för eviga tider bara kan vara till skada för den svenska arbetarklassen.

  Det är det monopoliserade och globala kapitalet som med all kraft tryckt på, för att i västvärlden införa den för dem lätthanterliga klankulturen. Allt enligt klassiska teorier. Men inte ens det begriper vänstern, oavsett vad de kallar sig.

  Det återstår så för den skötsamma och arbetande massan att antingen organisera sig innan det, snart, är försent. Eller att förlita sig på partier som hela tiden haft helt rätt. Som SD eller ännu hellre AfS.

 6. Jag arbetade hösten 1974 och hela 1975 i ett s k GRANNSKAPSPROJEKT i Sylteområdet, Trollhättan. Målsättningen var att förbereda dom boende på en Fritidsgård skulle vara klar 1976. Trollhättan var då en stad med ett rikt föreningsliv men svagt i Sylteområdet.

  Redan då började man oroa sig för den stora andelen utrikes födda koncentrerade till vissa stadsdelar bl a Kronogården där det fruktansvärda avrättningen av 3 lärare och elever skedde.

  Har det skett någonting med integreringen sedan 1970-talet? Idrotten är nog den som lyckas bäst, där bedöms kvalitet före var man är född. Den ledare som är rasist blir inte kvar länge.

  Janne B?
  Varför lägga ner någon energi på vänstern som motsvarar mellan 10-15 procent av medborgarna. Jag ställer hellre min tillit till Folkrörelser, om dom inte är helt i händerna på Statliga bidrag.

 7. Många synpunkter i ämnet.
  I detta fallet anser jag K Lindelöf ändå vara den som gör mest rimlig analys om man ser det hela övergripande. Dock har många en poäng i att kulturen har viss inverkan på att kriminaliteten består.

  Där pågår dock en hel del felaktigheter såsom beskrivningen att invandrare skulle stanna inom de egna hederskultur, klankultur och liknande system av bekvämlighetsskäl. Den beskrivningen är jag säker på att den är rent felaktig i de flesta fallen.

  Snarare så är många invandrare tvungna att starta egna företag och anställa sig själva för att ens få jobb. Av detta enkla skäl så är de i behov av att snabbt skaffa eget kapital. Här står givetvis de kriminella elementen inom släkt eller kultur till förfogande och låntagaren ställs på olika sätt i skuld och dras in i klansystemet.

  Bemötande, bidrag och integrationsmöjligheter från samhället är långt ifrån så generösa generellt som det påstås och de flesta invandrare jag hör yttra sig är inte särskilt trygga med det.

  Det ökar då så klart risken att de väljer att vända sig till släkten och därmed de skyldigheter som följer med i paketet. EU-inträdet och de flyktingskapande krigen har förmodligen gynnat utvecklingen och förutsättningarna för den sortens verksamheter i väldigt hög grad.

  Har det gått för långt? Ja det har det, men många som lever i det och omkring det vill bort från det. Så självklart måste vi alla skapa framtidstro, möjligheter och hjälpa till att skydda de som är mest utsatta runt omkring de kriminella. Även många som redan blivit kriminella vill och kan lämna med lite hjälp och möjlighet att gå en annan väg som inte är för svår.

 8. Hej Janne B!
  Brukar dagligen kolla om det kommit upp något nytt på SVT-Play. Igår hittade jag en Dramadokumentär om Livet på gatorna i England på 1800-talet är smutsigt, fattigt och hårt. Extra tufft är det i Birmingham där det ökända gänget Peaky Blinders bildas.
  Den viktorianska pressen blir som besatt. Följ sanningen bakom den populära serien.
  Gått som TV-serie i England mellan 2013-22 i 36 avsnitt.

  Del 1 av 2.

  Gänget Peaky Blinders går från gatorna till väl organiserad brottslighet. I täten finns Billy Kimber som använder hästkapplöpningsbanorna för att ta sig upp i hierarkin. I slutet av sitt liv är han en respekterad, legitim och framför allt en rik man. Följ sanningen bakom den populära serien Peaky Blinders.
  Del 2 av 2.

  Hade inte i min vildaste fantasi kunnat tänka mig att det var 100.000 människor som
  deltog i strider mellan människor i Birmingham. Finns många kopplingar till svenska kriminella gäng. Även intressant hur man löste problemen med ungdomsgängen, 12-13-åringar.

  Har bara sett del 1 i skrivande stund.

Välkommen! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.