OSSE i Wien (Bild Wikipedia)

”Aurora” förbereder för krig. ”Orkan” främjade förtroende.

Vi har hört att försvarsövningen Aurora 17 som sker i mellersta Sverige i september 2017 är den största på över tjugo år. Jag blir nyfiken. Vad var det som hände då? 1993 övade försvaret under namnet Orkan.

Skillnaden är väsentlig mellan dessa militärövningar.

Vid Orkan deltog endast svenska soldater. Observatörer inbjöds; ryssar, polacker och – vill jag minnas – amerikaner stod och såg på.

Till skillnad från vid Aurora 17 var det inga utländska soldater som övade med de svenske och inga utländska tanks eller kärnvapen fanns på svensk mark.

Tidsandan var fredlig i början på 90-talet och det kalla kriget hade tagit slut. Det militärindustriella komplexet var tillbakapressat. I stället för kapprustning med MAD (Mutual Assured Destruction) talades det om  gemensam säkerhet. Sveriges samarbete med andra länder gick då ut på att skapa förtroende och säkerhet, inte förbereda sig för krig.

På 80-talet gillade alla Gorbatjov, också konservativa ledare som Reagan och Thatcher. Han började demokratisera Sovjetunionen och siktade på att skapa en union som utvecklade en skandinavisk blandekonomi.

Men plötsligt upphörde stödet för Gorbatjov. Kapitalet tycker nog inte om blandekonomi. Väst skulle vinna det kalla kriget och USA satsade på Jeltsin.

I början på 70-talet hade Finlands president Kekkonen tillsammans med Sovjet börjat Helsingforsprocessen med ESK (Europeiska säkerhetskonferensen) där alla europeiska stater, inklusive Ryssland, var medlemmar liksom USA och Kanada. ESK blev Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, med huvudkontor i Wien. I stället för kapprustning och misstänksamhet ägnade man sig åt förtroendeskapande åtgärder. Fred främjades med ekonomiskt och tekniskt samarbete och kamp för mänskliga rättigheter. Som riksdagsledamöter deltog Ingela Mårtensson (Fp) och jag (C) som svenska representanter på en konferens om mänskliga rättigheter i Moskva.

Det kalla krigets sovjetiska militärorganisation Warszava-pakten lades ned 1991. Men den västerländska motsvarigheten Nato blir allt mäktigare och expanderar fortfarande österut och omringar det forna Sovjet. OSSE har marginaliserats och ägnar sig nu huvudsakligen åt valövervakning.

Under Almedalsveckan 2017 stötte Ingela Mårtensson ihop med ÖB och frågade varför han aldrig talar om OSSE. ”Varför ska jag göra det?”, svarade han. Mycket förvånad sade Ingela att OSSE är en mycket viktig organisation för säkerhet och samarbete i Europa. Då svarade han: ”Ja, det finns så många organisationer för säkerhet”. Ingela utgår ifrån att han känner till OSSE men tydligen inte lägger någon vikt vid dess verksamhet, trots att vi är bundna vid Wienöverenskommelsen.

På nätet kan man läsa om Orkan 1993. Överstelöjtnant Kurt Ottosson, Högkvarteret, skriver:

”Enligt WIENDOKUMENTET 1992 om förtroende – och säkerhetsskapande åtgärder skall en övning av ORKANS omfattning föranmälas till ESK-staterna. Sverige var också skyldigt att inbjuda observatörer från andra länder.

För att hantera observatörsverksamheten organiserades en särskild grupp i den centrala övningsledningen. Det kom 30 observatörer från 16 länder. Efter avslutad observation framfördes att samtliga observatörer var ense om att:
~ Wiendokumentets anvisningar för observation hade följts och att observationen hade präglats av öppenhet och insyn.
~ Inget hot enligt Wiendokumentets definition hade kunnat upptäckas.
~ Wiendokumentets anda och bokstav hade följts och observationen hade varit en förtroendeskapande åtgärd.”

Föregående artikelFLYGPLANSKRASCHEN SOM DÖDADE HAMMARSKJÖLD ’KAN HA ORSAKATS AV ETT FLYGPLANSANFALL’
Nästa artikelElena Ferrantes ”Neapelkvartett”
Birgitta Hambraeus
Birgitta Hambraeus, är en svensk politiker, som var centerpartistisk riksdagsledamot för Kopparbergs läns valkrets 1971–1998. Hon var aktiv i kampen mot kärnkraft inför folkomröstningen 1980 och mycket kritisk mot senare regeringars politik i freds- och miljöfrågor.

2 KOMMENTARER

  1. ”2017 stötte Ingela Mårtensson ihop med ÖB och frågade varför han aldrig talar om OSSE. ’Varför ska jag göra det?’, svarade han. Mycket förvånad sade Ingela att OSSE är en mycket viktig organisation för säkerhet och samarbete i Europa. Då svarade han: ’Ja, det finns så många organisationer för säkerhet’. Ingela utgår ifrån att han känner till OSSE…”

    Häpnadsväckande arrogant! Det är väl så att den här mannen känner större behov av att stå till svars inför Natos generaler än inför svenska civila representanter.

Välkommen! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.