VÄRLDSANALYS I TWITTERÅLDERN

Dagens brörnkram omfamnar oss alla…

Fåglarna, dom har slutat att kvittra,
men Trumpen, han har slutar aldrig att twittra.
Amerikas makt verkar ohjälpligt vittra.
Vlad och Jinping kan se på varandra och fnittra.

Till skillnad mot vissa virriga stollar
som envetet tror på “the almighty dollar”.
kan den som mediefakta sållar
snart lista ut vad som kraschen vållar.

När ingen vill ha deras usla pengar,
och ingen kan spela finanslyrans strängar,
då vissnar Amerikas greenback-ängar
och gråta må imperiets drängar!

... är läst 248 gånger!