Nedan ett nyhetsbrev från Vijay Prashad på Tricontinental: Institut för social forskning, som publicerats på Växjöföreningen Tankarnas trädgårds webbplats. De anbefaller största möjliga spridning.

Folkhälsoteam för eliminering av ”fyra skadedjur”, Kina, 1958

Kära vänner!

Den totala globala skuldsättningen ligger nu på astronomiska 277 biljoner dollar, en ökning med 15 biljoner dollar sedan 2019. Detta belopp motsvarar 365 procent av den globala bruttonationalprodukten. Skuldbördan är störst i de fattigaste länderna, där coronavirusrelaterade statsbankrutter har börjat förekomma. Zambias statsbankrutt är den senaste. De olika programmen för att skjuta upp betalningarna på lånen – såsom G20-initiativet om skuldlättnader – och de olika programmen för bistånd – såsom genom Internationella valutafondens initiativ COVID-19 Financial Assistance and Debt Relief – kommer säkerligen att misslyckas. G20-paketet har endast täckt 1,66 procent av skuldbetalningarna, eftersom det har misslyckats med att få in många privata och multilaterala långivare i sina avtal.

Skuldbördorna är katastrofala för länder som helt enkelt inte har kapacitet att betala av på sina lån, särskilt under coronavirusrecessionen. Förra månaden berättade UNCTAD:s Stephanie Blankenburg för Tricontinental: Institute for Social Research att ”skuldavskrivningar i de mest utsatta utvecklingsländerna kommer att vara oundvikliga, och alla inser detta, men frågan är på vilka villkor detta kommer att hända”.

IMF uppmanar länder att låna eftersom räntorna i allmänhet är låga. Men detta väcker en annan viktig fråga: vad bör regeringarna göra med de pengar som de skulle låna? Vad pandemins specifika effekter har visat oss är att länder med ett robust folkhälsosystem – inklusive ett betydande antal välutrustade offentliganställda inom hälso- och sjukvården – har kunnat bryta infektionskedjan bättre än länder som har kannibaliserat sina offentliga hälso- och sjukvårdssystem. Eftersom detta är ett i hög grad erkänt faktum över hela det politiska spektrumet, borde det vara möjligt för länderna att spendera mer av de nya pengarna på att återuppbygga sina offentliga hälso- och sjukvårdssystem. Men det är inte vad som sker.

Egon Schiele (Österrike), The Family, 1918.

Det är välkomna nyheter att det nu finns vaccinkandidater från en rad företag och länder, inklusive de två m-RNA vaccinerna från Pfizer och Moderna, liksom Gamaleyas Sputnik V och Sinovacs CoronaVac. Rapporter om dessa och andra vaccinkandidater visar på positiva resultat, vilket väcker hopp om att vi snart kommer att ha någon form av vaccin mot COVID-19. Forskarna är vaksamma gentemot de privata läkemedelsföretagens påståenden, då dessa har släppt pressmeddelanden men inte har offentliggjort resultaten av sina kliniska tester. Några av frågorna är huruvida vaccinerna förhindrar infektion, om de motverkar dödlighet, om de förhindrar överföring, och slutligen skyddets varaktighet.

Det är nedslående att se ”vaccinnationalism” förmörka hoppet om utveckling av vaccinet. De rika länderna, med 13 procent av världens befolkning, har redan säkrat 3,4 miljarder doser av de potentiella vaccinerna. Resten av världen har förbokade vaccinorder på 2,4 miljarder doser. De fattigaste länderna, med en befolkning på 700 miljoner människor, har inga avtal om vaccinet. De är beroende av Covax-vaccinet, som utvecklats i partnerskap mellan Världshälsoorganisationen, Vaccinalliansen (GAVI) och Koalitionen för innovationer om epidemisk beredskap (CEPI). Covax har avtal om att säkra ca 500 miljoner doser, vilket skulle räcka för att vaccinera 250 miljoner människor och täcka cirka 20 procent av befolkningen i de fattigaste länderna. Däremot har USA, för sig självt, ingått överenskommelser om att köpa doser som räcker till 230 procent av befolkningen och kan så småningom kontrollera 1,8 miljarder doser (ungefär en fjärdedel av världens kortsiktiga utbud).

Indien och Sydafrika har lagt fram ett rimligt förslag till Världshandelsorganisationen (WTO) om att upphäva immateriella rättigheter när det gäller förebyggande, att hejda spridningen, och behandling av COVID-19. Detta skulle innebära att avtalet om handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter (TRIPS) upphävs. De flesta av de fattigare länderna argumenterar för rättvis och prisvärd tillgång på läkemedel och medicinska produkter under pandemin, vilket WHO har backat upp i WTO:s TRIPS-råd. Detta förslag har motarbetats av USA, Storbritannien, Japan och Brasilien. De för fram det illusionistiska argumentet att om immateriella rättigheter upphävs under pandemin kommer det att kväva innovation. I verkligheten monopoliserar några stora vaccinproducenter (Pfizer, Merck, GlaxoSmithKline och Sanofi) utvecklingen av vacciner, vilka ofta produceras med hjälp av offentliga subventioner (Moderna, till exempel, fick 2,48 miljarder dollar av offentliga medel till vaccinet). Innovation inom områden som läkemedel är ofta offentligt finansierad men privatägd.

Yoshitoshi Tsukioka (Japan), Smittkoppsdemoner, nya former av trettiosex spöken, 1890.

Den 14 maj undertecknade 140 världsledare en utfästelse som kräver att alla tester, behandlingar och vacciner ska vara patentfria och att vaccinerna ska distribueras rättvist utan kostnad för de fattigare nationerna. Flera länder, däribland Kina, har anslutit sig till denna strategi. Tanken är att formeln för ett eller flera vacciner kan laddas upp till en offentlig webbplats där regeringar kan styra sina läkemedelsföretag i den offentliga sektorn att distribuera vaccinerna i sina länder antingen gratis eller till ett överkomligt pris, eller att företag inom den privata sektorn tillverkar vacciner och levererar dem till överkomliga priser. Behovet av att sprida produktionen beror på att det helt enkelt inte finns tillräckligt med kapacitet att transportera djupfrysta vacciner runt om i världen. Frågan om den offentliga sektorns farmaceutiska kapacitet är mycket angelägen, eftersom IMF under de senaste fem decennierna har tryckt på länderna att privatisera den offentliga sektorn och förlita sig på en handfull multinationella läkemedelsföretag. Det är dags, säger regeringscheferna som undertecknat dokumentet, att vända denna trend och återuppbygga den offentliga sektorns produktionslinjer för läkemedel.
Vi är på väg mot att två tredjedelar av världens befolkning inte kommer att ha något vaccin före utgången av 2022.

Kampen mellan ”vaccinnationalism” och ”folkets vaccin” speglar kampen mellan Nord och Syd om skuldfrågor och om mänsklig utveckling i stort. Betydande resurser måste gå till testning, spårning, och isolering för att bryta kedjan av virusinfektion, de måste gå till att bygga upp infrastruktur för folkhälsa, inklusive utbildning av vårdpersonal som behöver kunna ge två injektionsdoser till miljarder människor, de behöver användas för uppbyggnad av regional läkemedelsproduktion, och helt visst måste de gå till omedelbar lättnad för människor, inklusive inkomststöd, livsmedelsförsörjning, och socialt skydd mot det patriarkala våldets skuggpandemi.

När jag talade med läkare och forskare som Yogesh Jain och Prabir Purkayastha om vaccinet blev jag påmind om ett besök i Palestina 2002 som Mahmoud Darwish hade organiserat för författare, däribland Wole Soyinka, José Saramago och Breyten Breytenbach, där han hälsade dem med denna meditation på hopp:

Vi har en obotlig sjukdom: hopp. Hopp om befrielse och självständighet. Hopp om ett normalt liv där vi varken är hjältar eller offer. Hopp om att våra barn kommer att gå tryggt och säkert till sina skolor. Hopp om att en gravid kvinna kommer att föda en levande bebis på sjukhuset, och inte ett dött barn framför en militär kontrollstation. Hopp om att våra poeter kommer att se röda färgens skönhet i rosor snarare än i blod. Hopp om att detta land kommer att återta sitt ursprungliga namn: kärlekens och fredens land.

Kamal Nicola (Palestina), Sumud [Ståndaktighet], Palestinas Röda halvmånen, 1980.

Den internationella dagen för solidaritet med det palestinska folket är den 29 november. Vi, på Tricontinental: Institutet för social forskning, försäkrar vår tillgivenhet för och solidaritet med palestiniernas kamp för frigörelse. Vi vill föra till protokollet en uppmaning om att alla palestinska politiska fångar ska friges, däribland Khitam Saafin, ordförande för Unionen för palestinska kvinnokommittéer, och Khalida Jarrar, en ledare för Folkfronten för Palestinas befrielse. Fängelserna där Israel spärrar in palestinier har haft förödande utbrott av COVID-19.

Läkare för mänskliga rättigheter Israel skrev en kort notis i The Lancet med rubriken ”Att slåss mot COVID-19 i det ockuperade palestinska territoriet”. De beskriver de hängivna palestinska hälsovårdsarbetares insatser som varande ”hämmade av de unika restriktioner som det palestinska hälso- och sjukvårdssystemet står inför”. Detta inbegriper separationen mellan östra Jerusalem, Gaza, och Västbanken, de ”restriktioner som Israel inför”, och hela den palestinska befolkningens fängslade tillvaro. De tre miljoner palestinierna på Västbanken och i östra Jerusalem har tillgång till endast 87 intensivvårdssängar med ventilatorer (med mycket lägre antal för de två miljoner palestinierna i Gaza), medan Israel påtvingar palestinierna en vatten- och elkris.

Situationen är bedrövlig. Kamp och hopp är dess motgift.

Med värme
Vijay.


Översättning: Pål Karlsson

Föregående artikelResan hem från Paris 1955
Nästa artikelJussi Björlingmuseet läggs ner

5 KOMMENTARER

 1. ”Den totala globala skuldsättningen ligger nu på astronomiska 277 biljoner dollar, en ökning med 15 biljoner dollar sedan 2019. Detta belopp …” Så inleds artikeln. Och, om jag inte minns fel, så läste jag häromdagen att en femtedel av alla sedlar som är i omlopp i USA har tryckts i år. Klassklyftorna och skuldbördan växer, sedelpressarna går varma, och det är inte bara USA-professorn i ekonomi Richard D. Wolff som påpekar att det liknar ett pyramidspel. Vi vet hur dessa spel slutar. R.D. Wolff jämför också med vad som hände under Weimarrepubliken.

  ”Alla” säger att det blåser upp till storm. Visst ser jag tecknen jag också, men inte känner jag personligen några inledande byar. När kommer de?

  Statsministern säger lugnt på TV ”Vi måste alla…”. Inga byar känner jag, och i förmiddags var jag på fotvård och hade som vanligt en trevlig timme med Anna. På nåt sätt är det kusligt.

 2. Följande inkom från en person med efternamnet Andersson:

  Pengar är egentligen inte någon ekonomisk resurs.

  Riktiga ekonomiska resurser är fysiska tillgångar och humankapital. Pengar är en form av bokföring man använder för att fördela produktionsresultatet och hålla ordning på konsumtionsmöjligheter.

  Skuld uppstår när konsumtionsbehovet överstiger de konsumtionsmöjligheter man tilldelats när produktionsresultatet fördelats och man lånar av de som tilldelats konsumtionsmöjligheter som överstiger deras konsumtionsbehov.

  Skulden går att eliminera genom att trycka ner några tangenter.

  Värre är om snedfördelningen av produktionsresultatet påverkat fysiska tillgångar och humankapital, för då hjälper inga tangentnedtryckningar.

 3. I en mejlkonversation som jag har med vänner och bekanta skrev jag: Nu drar kampen om pengar för dyr vaccination igång på allvar igen. John Le Carré skrev i boken A Constant Gardener ”But Big Pharma is also engaged in the deliberate seduction of the medical profession, country by country, worldwide. It is spending a fortune on influencing, hiring and purchasing academic judgement to a point where, in a few years’ time, if Big Pharma continues unchecked on its present happy path, unbought medical opinion will be hard to find.” (från steigan.no: Leger advarer mot bivirkningene av covid-19 vaksine)

  Rolf Carlman gjorde följande kommentar:

  Hej Bertil,
  Jo Big Pharma är inte att leka med. Har själv fått tillfälle att uppleva deras agerande. Första gången mer från utsidan i slutet 70-talet när de lobbade hårt inom WHO mot att öka priskonkurrensen genom listningar av läkemedel med samma verksamma substanser (generica).

  Andra gången när jag var stationerad i Laos i mitten av 90-talet. I detta fattiga land bodde då (och nog fortfarande) en stor del av befolkningen i byar med långt till närmsta klinik, där dessutom resurserna ofta var mycket begränsade för mer en mycket enkel vård. I byarna fanns dock ofta ett mycket enkelt ”apotek”, en lite bod med diverse mediciner, som drevs av en handelsman med rudimentära medicinska kunskaper. Svaret på det mesta blev antibiotika. Vid ett tillfälle såg jag också stryknin ligga på ett öppet fat. Dessa ”apotek” blev det ställe som byborna i första hand vände sig när någon blev sjuk. Inom det svenska biståndet så stödde vi därför ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Laos hälsoministerium som syftade till att utbilda och licensiera dessa byapotekare, inklusive att ge information om generica som fullgoda, men billigare alternativ, till en del av de större varumärken de saluförde.

  Svårt att invända emot kan man tycka. Blev därför häpen när jag en dag söktes upp av en representant för ett av ”Big Pharma” som uttryckte sitt missnöje över projektet och att Sverige stödde detta. Då handlade det ändå om vad som för Big Pharma måste varit en ytterst liten marknad men insatser som kunde betyda mycket för den berörda befolkningen.

  Samma cynism som när de stora tobaksbolagen sökte förringa cancerrisken och ställda inför restriktioner i i-länder började satsa på hård marknadsföring i fattigare länder. Eller när Nestlé i samma länder bidrog till minskat ammande genom satsning på att marknadsföra bröstmjölksersättning, vilket inte är ett fullgott alternativ.

 4. Läs gärna:

  Underskottsmyten
  av Stephanie Kelton.
  Verbal förlag

  ”Det är bara fattiga som tror att man ska betala tillbaka det man lånat” fritt efter intervju med en gapskrattande USA-bankman under senaste finanskrisen.

Välkommen! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.