Visst angår oss Estlands affärer

tallinn

Turistbild över Tallinn från nätet

I Conan Doyles novell “Silverbläsen” (om en försvunnen häst och ett mord) finns ett berömt meningsutbyte mellan Sherlock Holmes och en poliskommissarie Gregory:

Gregory: Är det något annat ni tycker jag bör undersöka?
Holmes: Ja, hundens förbluffande beteende om natten.
Gregory: Men hunden gjorde inte ett dyft den natten?
Holmes: Det var just det som var så förbluffande.

Idag skulle man kunna travestera detta till:

Är det något annat ni tycker vi utrikeskommentatorer bör undersöka?
Ja, de förbluffande resultaten i parlamentsvalet i Estland 1 mars.
Men de avvek ju endast obetydligt från resultaten 2007 och 2011?
Det var just det som var så förbluffande.

Vi vet för lite om Estland. Inte bara att deras huvudstad är den som i konkurrens med Oslo och Helsingfors ligger närmast Stockholm, det är också ett land som kvalificerar sig att inräknas i ”den nordiska gemenskapen”. Det nordiska inflytandet når landet och folket dels genom den språkliga och geografiska närheten till Finland, dels genom den exilestniska minoriteten i Sverige. Under sovjettiden hade delrepubliken den högsta levnadsstandarden och korruptionen lär vara den lägsta bland de forna sovjetrepublikerna. Estland är ett land att ta på allvar, även om det är litet och en senkomling till den nordiska familjen.

Lite om folket
Befolkningen uppgår till nästan 1.3 miljoner, varav 69% ester och 26% ryssar. Andelen ryssar är störst i städerna, 40% i Tallinn mot 10% på landsbygden. Av hela befolkningen är bara 86% estniska medborgare eftersom för detta krävs goda kunskaper i estniska och om estnisk kultur och historia. Cirka hälften av den ryska befolkningen saknar alltså estniskt medborgarskap.

Bara en liten del av ryssarna kan tänka sig flytta till Ryssland, bland de övriga verkar någon slags estniskrysk identitet ha utvecklats. Det verkar vara samma skillnad mellan Estlandsryssar och ”riktiga” ryssar som mellan Finlandsvenskar och rikssvenskar.

Av de religiösa samfunden omfattar den ortodoxa 16% av befolkningen, den lutheranska 10% medan 70% är ateister eller konfessionslösa.

Valet 1 mars
Nu har det varit parlamentsval i Estland (1 mars) och den svenska nyhetsbevakningen har varit usel. Den har varit så usel att man bara av det skälet blir lite nyfiken på vad som varit så ”ointressant”.

Enligt SvD, från diverse nyhetsbyråer hopsamlade fakta, fick vi dagen efter valet veta att ”det natovänliga” Reformpartiet fortfarande är störst med 27,7 procent, knappt en procentenhet sämre än i förra valet. Centerpartiet, som förespråkar ”tätare band med Moskva” och tilltalar ”främst den ryskspråkiga minoriteten”, gick upp något mer och fick 24,8 procent.

Att det ”natovänliga” partiet gick något tillbaka och det ”ryssvänliga” något framåt har SvD och andra mediet svårt att förklara utifrån sin övriga nyhetsförmedling. Enligt denna har kriget i Ukraina och det ”allt mer auktoritära och patriotiska” styret i grannlandet Ryssland ”dominerat valrörelsen”. Ryska militärövningar vid gränsen endast ett par dagar inför valet ”skapade oro bland väljarna” (SvD 2 mars)..

Tio dagar före det estniska valet varnade dessutom den brittiske försvarsministern Michael Fallon för att Vladimir Putin är en ”verklig fara” för baltländerna Estland, Lettland och Litauen. Ryssland kan tänkas försöka destabilisera de tre länderna som utgör Natos östra flank. – Nato måste vara redo för alla sorters angrepp från Ryssland. Nato förbereder sig, sade Fallon (SvD 29 februari).

Valresultatet
I valen 2007 och 2011 föredrogs Centerpartiet av 26-29% eller 140 000 av de 900 000 röstberättigade. Reformpartiet, Socialdemokraterna och andra partier fick dela på de övriga rösterna. Valdeltagandet var cirka 570 000 eller cirka 63% av valmanskåren. I koalitionsregeringen hölls Centerpartiet utanför, trots sin storlek som 2:a största parti (bara några procent mindre än Reformpartiet).

Med tanke på den politiska situationen i Europa, i synnerhet i Ukraina, borde man i valet 2015 ha väntat sig starka reaktioner i den estniska valmanskåren. För det första vore det att vänta att många av de traditionella soffliggarna drog sig till vallokalerna. Men andelen röstande var lika stort som tidigare, 577 000 eller 64%.

Sedan hade man kanske väntat sig att de ”natovänliga” partierna skulle öka sitt röstetal. Ty vi vet ju hur den svenska valmanskåren reagerade i valet 1968 efter den sovjetiska invasionen av Tjeckoslovakien. Och då var ju Sverige inte hotat på minsta sätt. Men idag heter det ju att ”Putins Ryssland” efter annekteringen av hela eller halva Ukraina kommer att kasta sin lystna blickar på de baltiska staterna..

Hur tänker esterna?
Mot detta framstår det, för att citera Sherlock Holmes, som ”förbluffande” att den estniska valmanskåren ökade sitt stöd för Centerpartiet och lät stödet för Reformpartiet minska något genom att lägga röster på två nya småpartier. Läser inte esterna sina tidningar? Ser de inte på nyheterna på TV? Vet de inte vad som försiggår i deras omedelbara närhet?

Självfallet, men varför har inte esterna reagerat som ”väntat”? Har de, liksom finländarna, trots allt (de historiska erfarenheterna) en mindre xenofobisk inställning till allt ”ryskt” än svenskarna? Beror den estniska inställningen, som mycket liknar den finländska, just på detta: att bägge länderna har konkreta erfarenheter, inte bara negativa, av kontakter med ryssar och Ryssland. Detta till skillnad från svenskarna som inte sett ryssar på sitt territorium på 200-300 år och vars irrationella attityd mer liknar småbarnens man skrämt med ”sotaren”?

Kanske är det esternas ovilja att reagera som västländernas medier skulle vilja att de reagerade som gjort att analyserna av valet lyst med sin frånvaro i de västländska medierna? Ty tänk vad som hade sagts och skrivits i press, radio och TV om de ”natovänliga partierna” d u b b l a t sitt röstetal och Centerpartiet förpassats till 10-15%!

Vad är Centerpartiet?
Det estniska Centerpartiet har i medierna framställts som ett parti som tilltalar ”främst den ryskspråkiga minoriteten”. Detta kanske är sant, men ger till den russofobiska svenska allmänheten ett intryck av att det är ett skumt kryptosovjetiskt ”putinparti”. Men Centerpartiet har ändå 27 av de 101 mandaten i det estniska parlamentet. Eftersom cirka 15% av befolkningen, som rent rysktalande, inte har rösträtt innebär det att av de 25% av de röstberättigade som röstar på Centerpartiet är en stor del ester. Om min matematik inte sviker mig så skulle 10% av den rent estniska befolkningen rösta på Centerpartiet.

Vad som ytterligare försvagar bilden av ett skumt pro-ryskt quislingparti är det faktum att det estniska Centerpartiet som broder (eller syster) partier inte bara kan räkna det finska Centerpartiet utan också det svenska! Ja, i EU-parlamentet ingår det estniska Centerpartiet i samma partigrupp ”Allians för Liberalism och Demokrati” som Radikale Venstre i Danmark och Liberaldemokraterna i Storbritannien.

Sammanfattning
Den som skrivit dessa rader är ingen expert på estnisk politik och är öppen för att texten innehåller faktafel eller felaktiga slutsatser. En debatt om utvecklingen och situationen i Estland skulle vara ytterst befruktande för att förstå vår egen situation. Detsamma gäller för övrigt också de övriga nordiska länderna, i synnerhet Finland.

... är läst 247 gånger!

(Visited 6 times, 1 visits today)

  11 kommentarer for “Visst angår oss Estlands affärer

 1. Anders Persson skriver:

  Jag måste medge att en liten spricka i min stenhårda ovilja mot Nato är att jag inte kan vara helt negativ till att Estland är medlem. Inte för att jag tror att Putin skulle invadera, men han är ju inte mer än dödlig och det finns ju tyvärr galningar också i Ryssland.

  Läs en intressant intervju med Estlands president.

  Jag tolkar slutmeningarna i intervjun som en vink om att ifall USA och Nato av olika skäl tappar intresset för Estland kommer landet att söka en uppgörelse med det Ryssland som finns vid det tillfället.

 2. Anders Persson skriver:

  Just söder om Estland ligger Lettland. De verkar just ha valt ny president. Ja, inte direkt utan indirekt, genom deras parlament.

  Blev uppmärksammad genom Emil Strands reportage i SvD.

  Lägg märke till att Strand rapporterar att “Presidentämbetet har stort förtroende i Lettland och cirka 60 procent har uppgivit att de önskar att presidenten har mer makt än partierna.” Låter bekant på något sätt och jag har svårt att få det att rimma med de avslutande orden att det “står i skarp kontrast till hur den politiska processen går till i Ryssland.”

  Mer fakta om det politiska spektrat i Lettland på Wikipedia: Saima

 3. Anders Persson skriver:

  Intressant intervju med Estlands nya utrikesminister och kanske kommande president.

 4. Anders Persson skriver:

  Mer intressant om de politiska sympatierna från Enn Kokks blogg.

 5. Anders Persson skriver:

  Återigen vill jag puffa för Enn Kokks blogg, speciellt hans insikter om vad som sker i Estland där man nu kan få en president med ryska rötter. Tidigare har de estniska socialdemokraterna valt en etnisk ryss, Jevgenij Ossinovski till sin ordförande. Varför får vi inte läsa om sån’t i DN, SvD eller UNT? Estland bör ju, tack vare sina mellanfolkliga kontakter med Finland och Sverige, räknas till de “nordiska länderna”.

 6. Anders Persson skriver:

  Nu har Estland fått sin nya president Kersti Kaljulaid. Hon anses “liberalkonservativ” och har en tydlig pro-EU profil. De enda som röstade emot henne var de nationalkonservativa EKRE.

  Enligt estnisk press verkar hennes enda möjliga “lik i garderoben” vara hennes make (i andra äktenskapet) George-Rene Maksimovski, som påstås ha en anställning med “hemliga” uppgifter. Som namnet stavas verkar hans släkt snarare komma från Balkan än Ryssland.

  Estlands president verkar mest ha representativa uppgifter.

 7. Anders Persson skriver:

  Missa inte Enn Kokks regelbundna uppdateringar av det politiska läget i Estland, senast i förgår.

 8. Anders Persson skriver:

  Senaste nytt från Enn Kokks ´bevakning av Estland´: ryssarna i Estland börjar lämna sitt traditionella favoritparti, Centerpartiet?

 9. Anders Persson skriver:

  Förra söndagen var det kommunalval i Estland och på Enn Kokks blogg har ni ett intressant och initierat förstahandsreportage https://enn.kokk.se/?p=47261

 10. Anders Persson skriver:

  Nu har det varit parlamentsval i Estland igen efter fyra år. Det EU-vänliga Reformpartiet gick fram mer än väntat (+3 mandat) medan det “ryssvänliga” Centerpartiet backade något (-1) i “Riigikogu”, det estniska parlamentet. I väntan på Enn Kokks expertkommentar så undrar jag över hur man ska se på det “högerextrema” partiet EKRE som gått upp från 7 till 19 mandat. Det vill, liksom Reformpartiet, avskaffa den ryskspråkiga undervisningen för de 25% av befolkningen som har ryska som modersmål, vilket ju inte låter särskilt “putinistiskt”. Det gör däremot deras inställning till EU, som är klart negativ. Så frågan är:

  – Vilken “Storebror” vill EKRE att Estland ska hålla i handen?

 11. Anders Persson skriver:

  Enn Kokk har nu kommenterat estniska valet. Det är intressant att han klassificerar det högernationalistiska EKRE som ett “ryssfientligt” parti. Eftersom det också är EU-kritiskt blir det intressant, det vill att Estland ska “hålla i handen”. EU-kritiska partier brukar ju, med rätt eller orätt, klassas som “ryssvänliga”.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.