Vinjettbilden från South China Morning Post

Här en intressant artikel av den kinesiske journalisten Weijian Shan i South China Morning Post, som ger en betydligt mer detaljerad bild av vad som skett i provinsen Xinjiang ända sedan USA inledde sitt krig mot terrorismen 2001. Bilden är mer komplicerad än den USA-orkestrerade bild som serveras över hela västvärlden.

2002, listade både USA och FN den militanta uiguriska gruppen – East Turkestan Islamic Movement (ETIM) – som terroristorganisation. USA betraktade då Kina som partner i kriget mot terrorismen. Men den 5 novemger 2020 – två dagar före presidentvalet – avlistades Trumpadministrationen ETIM som terroristorgnisation, vilket öppnade för väst att betrakta Kinas antiterroriståtgärder i Xinjiang som etnisk rensning av uigurer.

Artikeln talar klart för det officiella Kinas syn på saken, men att ett fult politiskt spel från USA:s sida finns i bakgrunden framstår som ganska uppenbart.

Läs och begrunda…

Föregående artikelDe ”olydiga” ska nu kunna tystas
Nästa artikelEn länge förnekad sanning: USA använde biologiska vapen i Korea
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.

9 KOMMENTARER

 1. Min senaste idol, Vijay Prashad, säger emellanåt ”säg inte Vietnamkriget”, säg ”USA:s krig mot Vietnam”. Jag tycker det är likadant med ”kriget mot terrorismen”. Skriv inte och säg inte ”..sedan USA inledde sitt krig mot terrorismen 2001..”. Skriv ”..sedan USA inledde sitt låtsaskrig mot terrorismen 2001..”. Jag kämpar ständigt, och ofta för lite, med att ta makten över mina ord. Vi är lärare Knut, och genom att vara noggrannare med vårt språk får våra berättelser större informationsmängd, och ger kanske större förståelse hos dem vi talar med eller skriver för.
  /Pekpinnen BC.

 2. Bertil C!
  På detta du talar om finns det många exempel. Diskussioner om språkval kan till slut hamna i att om du inte skriver Förintelsen med versal i början kan du klassas som antisemit. Jag försöker undvika att göra själva språket till en exakt spegel av mitt budskap. Det tror jag kan bära aningen längre än att varje gång man t ex skriver om USA kalla det för ”Imperiet”. Vi är olika där.

 3. Knut L och Bertil C!
  Jag menar att ordet ”terrorism” är felanvänt och i de flesta fall kan undvaras. ”Terror” kan endast utövas av den som är starkast i ett land eller annat större område, oftast en statsmakt. Personer som Usama Bin Ladin har begått “mord”, inget annat.

  Det finns en viss risk att jag eller ni i morgon dödas i ett sådant brott som felaktigt kallas ”terrordåd”. Men vi vet att det är en risk vi lever med, liksom att bli överkörd eller brinna inne. Vi lever inte i ”terror”. Inget har egentligen ändrats utom att en ny liten risk har blivit tillagd till de existerande riskerna som rattfyllerister och blixtnedslag. Människor och andra djur har en ganska bra inbyggd förmåga att bedöma risker. Augusto Pinochet Ugarte, eller regeringarna i Socialistiska rådsrepublikernas union och i det nationalsocialistiska Tyskland, för att ta några exempel, hade däremot nog makt för att utöva terror. Avskaffa därför orden ”terror” och ”terrorism” utom i fall där en övermakt kan injaga skräck i hela folket.

  Andra ordvalsfrågor som man kan driva är att undantagslöst skriva ”nationalsocialism” i stället för ”nazism”, och ”Demokratiska Kampuchea” om Kambodja 1976–1982.

  ”Alltid retar det nån, sa kusin Åke, röstade med di röe” (familjeordstäv).

 4. Jan Arvid G!
  Ibland är det bra att förenkla, men ibland kan förenklingen fördunkla. När det gäller ”terrorism” är det viktigt notera att detta nu är ett definierat juridiskt begrepp, vilket leder till annan rättsordning och skärpa straff. Just på den grunden blev det diskussion kring dåden i Västervik för någon månad sedan och då är det viktigt att bestämma om det är ”terrordåd” eller ”vanliga” dåd.

  Att det i alla sammanhang och vid alla tillfällen ska påminnas om att USA är imperialistisk angripare tycker jag nog är att något överutnyttja språket. Vid exempelvis terroristklassningar är det däremot väsentligt att vi får upplysningar om vilka som utför dessa stämplingar. Och innan den israeliska statsbildningen godkänts av alla individer, boende och/eller med släktband till tidigare boende, i området ska givetvis alla handlingar som utförs av dess krigsmakt betecknas som och kallas för terrorism!

 5. Bertil C!
  Håll i hatten. Jag är överens med dig om att det är viktigt att man är noggrann med ordens och uttryckens sammansättning och betydelse. Dina två exempel finner jag helt adekvata. Däremot lär vi vara oense om en hel del andra företeelser i dagens värld. Men det är nödvändigt att hålla minst två tankar samtidigt i huvudet, även om ingen av dessa är de mest väsentliga för stunden.

 6. På ett principiellt plan anser jag att bilden från ”Vinjettbilden från South China Morning Post” är relevant, men jag anser att det är för mycket blod på den kinesiska handen i jämförelse med USA-handen. Detta utesluter ju inte att de kinesiska myndigheterna vidtar ”okonventionella” åtgärder mot uigurerna i Xingjiangprovinsen. Men att kalla detta folkmord finns det inga belägg för.

 7. Dennis Z!
  Du har rätt att ord kan bli definierade i juridiska termer och facktermer, som man i vissa sammanhang är tvungen att hålla sig till. Men definitioner kan påtvinga oss ett problematiskt språkbruk. Konsensus saknas om definition av ”terrorism”, men säkerhetsrådet har skrivit in orden ”provoke a state of terror in the general public … compel a government … to do or to abstain from doing any act” (framkalla ett tillstånd av skräck hos allmänheten … tvinga en regering … att utföra eller avstå från en viss handling) i sin definition. Felet med språkbruket är att allmänheten, till exempel i Canberra eller han-kineser i Peking eller Urumchi inte lever i skräck, och att regeringar icke ändrar sin politik i (av mördarna) önskad riktning på grund av de mord som kallas ”terrorism”.

  Nu till huvudsaken. Som Knut L skriver ovan kan terrorlistningar och avlistningar bli ett politiskt spel, och då försvinner nyttan av terroriststämpeln som ett verktyg i mellanstatligt samarbete mot mördargrupper. Förenta staternas utrikesdepartement påstår att ”under mer än ett årtionde har det icke funnits trovärdig bevisning för att ETIM fortfarande existerar”. Vad svarar en vanlig läsande människa på det? Hur skall hon kunna finna pålitliga fakta? Det är inte lätt att ur artikeln av Weijian Shan och andra källor få fram vad ETIM gjort bland alla rapporterade mord.

  Den statsfinansierade Radio Free Asia i Förenta Staterna skriver rakt ut att ”The U.S. government has removed the East Turkestan Islamic Movement (ETIM) from its list of terrorist organizations after nearly two decades, weakening China’s anti-terror pretext for a draconian crackdown on Uyghurs in its Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR)” (Förenta staternas regering har strukit ETIM från sin lista över terroristorganisationer efter närmare två årtionden, och har dymedelst försvagat Kinas förevändning – bekämpande av terror – för drakoniska tillslag mot uigurer i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang).

  Kanske att Förenta staterna har uppnått ett mål (kunna kritisera Folkrepubliken Kina utan att hindras av att en av Förenta staterna terroriststämplad organisation är verksam i Sinkiang) genom att säga något som möjligen är sant, att just denna organsation ETIM har upphört?

  En svårighet om man vill reda ut frågorna beskrivs i artikeln av Weijian Shan: “The problem with China is that it doesn’t have a free press, so there is no independent verification of the situation in Xinjiang” (Problemet med Kina är det inte har en fri press, så där finns inga oberoende bekräftelser på hur läget är i Sinkiang). Artikeln talar alltså inte entydigt för det officiella Kina, även om Weijian Shan främst tycks beklaga att frånvaron av fri press gör det svårt för Kina att bemöta felaktiga uppgifter.

 8. Arne N!
  Ända sedan ungdomen, och än mer som lärare, har jag haft ett bibelcitat i huvudet. ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.” (Johannes 1:1, Svenska Folkbibeln). ”Ordet” skrevs som ”logos” och är grekiska. Om det kan man få veta ”Logos, brukar oftast översättas med ord, men det har även många andra betydelser såsom princip, standard och logik. Begreppet logos har använts på ett flertal olika sätt inom filosofi, analytisk psykologi, religion och retorik.” För mig har det inneburit att jag försöker hålla kopplingen mellan orden logik och ord klar. Därför tvekar jag jämt när jag skriver amerikansk, t ex vid en översättning, då det egentligen skall vara USAsk. Då blir det lättare att använda ordet Imperiet eller Hegemonen (så länge de orden är adekvata, och det lära de vara min livstid ut).

  När Knut L skriver ”Diskussioner om språkval kan till slut hamna i att om du inte skriver Förintelsen med versal i början kan du klassas som antisemit.” tyder dels på att Knut L är ängslig och dels på att han drar ut ett argument till det absurda. ”Om alla skulle göra som du Kalle, vägra äta morötter, hur skall det då gå för morotsodlarna?” Vad hade t ex Jeremy Corbyn för att han hela tiden slirade runt och ängslades för att bli kallad antisemit?

  Visst är det en härlig tanke att det kan vidlåda något gudomligt över ord? En av mina poetfavoriter vid sidan av ettan Fröding är Gullberg. ”Bara de riktiga orden, orden med krona och fågelsång har en skugga som träden…….”

 9. Arne N!
  Som jag ”läser” bilden har droppen blod på den kinesiska handen kommit från den amerikanska. Men denna läsning kanske inte är självklar?

Välkommen, du är nu inloggad! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.