Obegripligheter blir murar och snubbeltrådar

VID ETT SNABBT besök på banken i Kungälv, besinnar jag ännu en gång alla de små och stora murar vi har i vårt samhälle. Man ser dem inte, och genom tusentals vackra ordalydelser i styrdokument, lagar och förordningar, har vi tänkt oss att vi oskadliggjort dem. Vi gillar ju vackra ord i Sverige, och tänker oss att om vi bara använder sådana, så löser sig det mesta.

När jag står där med mitt ärende, blir det invandrarkillens tur. Jag hör honom förklara sitt ärende för kvinnan bakom disken. Tydligen har han blivit nekad att öppna konto i en annan bank, på grund av en skuld. Han känner inte till någon skuld, och undrar nu om kvinnan kan hjälpa honom att ta reda på vad det är.

Hon förklarar då att han själv har rätt att ta en UC när han vill. Va, undrar han. UC?
– Ja, du kan ju ta en UC på dig själv, det har alla rätt att göra!

En UC. Han förstår ingenting. Han vet inte att det finns något som kallas för UpplysningsCentralen, och att det är bankernas främsta väg till kundkännedom. Kvinnan hade kunnat bemöda sig om att istället för förkortningen UC använda ord som att ”göra en undersökning avseende din ekonomi”. Hon hade kunnat hjälpa till att riva samhällets murar.

Men, det är mycket begärt, och man kan lagstifta om mycket, men man kan nästan aldrig ta bort attityder ur människan. Och när hon är klar med den nu tystlåtne invandrarkillen, går hon över till min kassörska, som behöver lite hjälp. Mitt ärende rör att jag slagit fel kod på min lilla dosa tre gånger, eftersom jag är ett pucko. De ler båda vänligt mot mig, och löser mitt ärende, och när hon går tillbaka till invandrarkillen klappar hon mig vänligt på axeln.

Skillnaden i bemötande är intressant. Själv är jag ju dessutom inte så mycket bättre än invandrarkillen. Dagen innan har jag fått ett brev från Kronofogden, i vilket man påpekar att jag missat påminnelseavgift avseende trängselskatt med 500 kronor. Själva kapitalbeloppet är alltså betalat, men jag har slarvat lite med autogireringar i anslutning till byte av bank. Det kostar så 1100 kronor att inte ha betalat sina tjugo kronor i tid, och omfattande skrämselhicka. Som väl är har jag Kivra, så jag kan betala omgående, med minimala konsekvenser till följd, förhoppningsvis.

Men ändå. Lever vi verkligen i en humanistisk och vänlig stat, som tar hand om sina medborgare? Hur lätt knuffas inte människor över kanten, på grund av små missar? Dessutom är detta något som är direkt knutet till din position i samhället. Att ha ordning på sin ekonomi, kräver ekonomi och tid. Om du har råd överlåter du hela ekonomin till en ekonomibyrå, men om du är arbetslös och invandrare, vet du förmodligen inte ens vad Kivra är, än mindre vet du om det sätt varpå saker fungerar i vårt land. Om du är sen med en faktura som staten tillställt dig, så kommer staten aldrig att ringa dig och påpeka risken för att begynnande utanförskap om du inte betalar fakturan. Istället kommer man att låta processen ha sin gång, och ett mycket stort antal intet ont anande nya medborgare, kommer att få stora problem då de skall till att påbörja sitt nya liv i det nya landet.

Som jag ser saken, så är Sverige ett land som på papperet hävdar de godaste saker, men som i verkligheten är konstruerat för dem som är starka, där även de mest enkla steg i samhället, är förenat med fyrkantiga system, vilka kan få även etablerade medborgare att trampa fel. Ett land som å ena sidan inte har förtroende för sina medborgare, och som samtidigt lägger upp en mängd små snubbeltrådar för människor att ramla över. Ett land som gjort en skön konst av att premiera dem som har kunskap om hur samhället fungerar, och i vilket den kloka människan inte tänker en sekund på att försöka arbeta ihop ett välstånd, utan istället ser till att berika sig på fastigheter och begåvade investeringar.

Och där lämnar jag våra attityder därhän – de där vi har mot människor vi ser ner på litegrann – miljöpartisterna, sverigedemokraterna och den där invandrarkillen som inte ens vet varför banken inte vill ha honom. Jag måste fortsätta arbetet, så att jag inte snubblar över någon av samhällets alla små trådar eller fastnar på fel sida någon osynlig mur.

Föregående artikelNILS MELZER ANALYSERAR RAPPORTEN FRÅN YAHOO NEWS OM CIA-PLANER PÅ KIDNAPPNING OCH AVRÄTTNING
Nästa artikelSkogsgardister
Magnus Bredelius
Magnus Bredlius är skribent, varvsarbetare på Kloveröns småbåtsvarv och Marstrandsbo.

7 KOMMENTARER

 1. Bra inlägg av m Bredelius. Jag håller med och det finns många konstigheter i nya system som försvårar för medborgarna. Förut kunde man hos Skånetrafiken köpa ett plastkort och ladda det med pengar och sedan kunde man betala på bussen med kortet eller köpa i automaten på stationen. Säkert och smidigt.

  Nu är systemet ändrat för att man ska kunna använda mobilen att betala med. Ingenstans står i informationen att man måste ha mobilt BankId i sin telefon. Detta ledde mig till lite ordväxlingar med en kassörska på stationen. Jag fick reda på att det inte var Skånetrafiken utan Swedbank som sålde biljetterna?!

  Jag gick till min bank och frågade om mobilt BankId. Kommer någon åt min kod (t ex under hot) så kommer man åt alla konton man har. Kunde man inte ha ett speciellt konto med en mindre reserverat just för BankId? Nej, det gick inte alls för sig. Systemen var ihopkopplade. Kunde man istället öppna ett konto i en annan bank kanske och på det sättet skydda sig? Nej, det går inte eftersom systemen är ihopkopplade. Säkerhetssystemen verkar inte vara på topp.

  Slutsats: vill du inte ha mobilt BankId så blir ditt liv krångligare.

 2. Då jag, som jag brukade, skulle betala min patientavgift kontant med den statsvaluta som enligt högsta förvaltningsdomstolen har en särställning som betalningsmedel (dessutom med viktig beredskapsfunktion) vägrade Region Blekinge att ta emot betalning i min kommun Ronneby. I försök att tysta mig ersatte Region Blekinge genom myndighetsmaktmissbruk min grundlagsskyddade rätt till direktbetalning med kravhantering via tredje part (outsourcing). Därmed kunde man beordra en inkassobyrå att utöva ekonomiska påtryckningar. Då jag inte godtog inkassoförfarandet eftersom det stred mot inkassolagen beordrade Region Blekinge utmätning som verkställdes via Kronofogden. Denna utmätning undanröjdes av Blekinge Tingsrätt, vilket föranledde mig att kräva rättelse från Region Blekinge, vilket ännu ej skett.

  Region Blekinges tandvårdsdirektör mörklade personligen min skrivelse som med hänvisning till tingsrättens dom krävde att Region Blekinge skulle följa lagen. Utan diarieföring i nästan en månad kunde varken allmänheten eller media ta del av de lagbrott och allvarliga brister som uppdagats.

  Två dagar efter att tandvårdsnämndens ordförande personligen sett till att diarieföra, beordrade Region Blekinge ny utmätning, i samma ärende som tingsrätten just undanröjt. Denna andra utmätning genomfördes i lönndom så att jag inte, som tidigare, skulle kunna överklaga, och med en andra betalningsanmärkning hos UC som följd.

  Fyra dagar senare hotade han familjemedlemmar och en f d landstingspolitiker med polishandräckning då de försökte ta del av en halvtimmes nämndinformation om regionens kontanthantering som publicerats offentligt. Vad är det som är så hemligt kring regionens kontantvägran att det inte tål ljuset? Det går inte ens att läsa om tingsrättsdomen i nämndprotokollet.

  Kan det vara att han (troligen utom nämndens kännedom) varit synnerligen vårdslös med sanningen då han yrkat till förvaltningsrätten att det var ett myndighetsbeslut från en nämnd som verkställdes. Förvaltningsrätten har senare förtydligat att en informationspunkt i ett nämndprotokoll inte går att överklaga eftersom det inte godtas som ett nämndbeslut.

  I stället för att bemöta skrivelsens krav, att undanröja utmätningen och att rätta det ursprungliga lagbrottet som enligt tingsrätten var ”beslut utan stöd av lag” mörkades hela historien genom att Tandvårdsnämnden duperades att avvisa skrivelsen och dess krav.

  Även mitt rättsskydd, att kunna ompröva förvaltningsbeslut, kortslöts av att skrivelsen behandlades genom nämndbeslut och därmed föll under kommunallagen. Utan vetskap om att min skrivelse behandlats i en nämnd (mörkläggning inför mig personligen) fråntogs jag rätt till domstolsprövning efter tre veckor.

  Då jag med mycket stora ansträngningar, via tre olika kanaler (personer), skriftligen försökte få kontakt/dialog med Region Blekinges Revisionsgrupp mörklades hela ärendet – locket lades på.

  Min rätt att kommunicera med myndigheter skyddas av Språklagen och min (enligt tingsrätten och HFD) grundlagsskyddade rätt till direkt betalning utan opålitliga teknikberoende mellanhänder, kontant och med befriande verkan, med grundlagsskyddad svensk statsvaluta ’riksbankspengar’, skyddas av Riksbankslagen.

  Så, jag kan med emfas betona att Region Blekinges högsta ledning begår såväl upprepade grova brott mot grundlagarna och offentlighetsprincipen som ägnar sig åt medvetna mörk­läggningar.

  Jag har därmed blivit en ekonomiskt hårt straffad f d patient med fortsatt svår tandvärk och blockerad från vård, som saknar egen tillgång till telefon, internet, e-post, mobilabonnemang, Swish, mobilt Bank-ID, och bankkort.

  Vad är mitt brott?

 3. Intressant redogörelse, Ronny! Jag tror inte du är ensam i din situation. Kanske den nu ånyo uppflammande epidemin av hussprängningar kan ha sin förklaring i just den utveckling i samhället du beskriver?

 4. Är inte dessa snubbeltrådar och besvärligheter ett tecken på ökande alienation i samhället? Förr tog man ut sin lön på banken i kontanter och man hade en viss insyn i hur systemet fungerade. Där fanns ingen större oro att pengarna skulle försvinna eller att systemet skulle braka ihop. Idag är det mesta digitaliserat och ganska få förstår hur det fungerar och hur det är ihopkopplat. Man blir bara en kugge i ett globalt penningtransaktionssystem samtidigt som systemen hela tiden är utsatta för hackare och intrång.

  Samhället fungerar uteslutande på så sätt att många utestängs när nya system tas i bruk. Besluten tas i styrelserum, riksdag och i EU och informationen är oftast ingen eller minimal. Ställer man inte upp på alla snabba förändringar som t ex att inneha en smartphone blir man i vissa aspekter utesluten och vardagen försvåras. Vetskapen om att allt du gör med din telefon som samtal, e-post, kontakt med företag och myndigheter, hur du rör dig etc spåras och lagras någonstans utan att du vet varför eller för vilket ändamål. Det är avskräckande. Man är inte en person längre utan ett föremål för kartläggning.

 5. Idag fungerar samhällsfunktioerna som inloggningen, ett litet litet fel orsakar stopp. Det tar tid att rätta till och hjälpen kan vara långt borta. Förut talades om teknokrati. Detta är många gånger värre, för det hindrar den lilla människan som snabbt hamnar utanför omloppet. Mycket värre än teknokrati. Något namn har jag inte på det mer än de små stegens tyranni.

 6. Utöver Blekinge Tingsrätt, Högsta förvaltningsdomstolen och JO har nu även Kronofogden sällat sig till de myndigheter som står upp för det rättssamhälle som försöker skydda patienter från myndighetsövergrepp begångna av maktberusade landstingsdirektörer. I tre välformulerade rättelsebeslut den 14 december 2021 och med hänvisning till grundlagen plockade Kronofogdens rättelsesektion på Gotland bort båda utmätningarna och dess båda betalningsanmärkningar. Betalningsansvar ålades i stället Region Blekinge, vilket även det talar sitt tydliga språk. Nu återstår att även Kammarrätten läxar upp Region Blekinge och statuerar exempel som kan avhålla andra chefstjänstemän ifrån att ljuga, bedra och runda svensk lagstiftning.

  Det har även kommit till min kännedom att dåvarande chefs-JO Elisabet Rynning i skrivelse i maj 2019 uppmärksammat Socialdepartementet på problemet med patienter som förvägras betala patientavgift med den grundlagsskyddade svenska statsvalutan. Det borde vara regeringens främsta uppgift enligt portalparagraferna i Regeringsformen att tillse att myndigheterna följer NU GÄLLANDE LAGSTIFTNING (som Riksbankslagen) och lägger sig vinn om att upprätthålla allmänhetens tilltro till rättsväsendet. Inget händer trots ihärdiga uppvaktningar från tunga och erfarna samhällsledare. Regeringens tystnad skriker oss i öronen!

  Det är inte patienter som följer lagen som ska bestraffas. Det är tjänstemän som grovt missbrukar sina maktbefogenheter vi måste ha redskap att rättspröva. I synnerhet som man befinner sig i utsatthet som patient. Sista ordet i ärendet har ännu ej sagts. Despotiska landstingsdirektörer som begår grova brott mot offentlighetsprincipen för att dölja sina brott, och som hotar medborgare med polishandräckning och med utmätningar från Kronofogden i försök att skrämma till tystnad och underkuvelse bör förvaras bakom lås och bom.

 7. 1
  Den 22 juni fattade Pensionsmyndigheten beslut som innebär att pensionärer förhindras få sin pension utbetald. Enda sättet att få tillgång till pension är att låta den bli inlåst (oåtkomlig att ta ut) hos privata bankers kundkonto (för den som har sådant konto). Beslutet är under prövning hos Förvaltningsrätten i Växjö mål nr 2406-23.

  2
  Ett liknande mål i samma rätt 3969-22 som också berör statens försummade ansvar för betalningsinfrastruktur har ännu inte (juli 2023) tilldelats någon domare trots att överklagan lämnats in till myndigheten (SV) i april 2022. Så var det med det ’rättssamhället’.

  3
  Tips om en föreläsning (20 min) om kontanter ’En ekonomisk rättighet i en digital värld’ som sänds på Kunskapskanalen idag kl 15:45-16:05. Den går även att se här.

Välkommen, du är nu inloggad! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.